Czym jest schizofrenia o późnym początku?

Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną, która często utrudnia odróżnienie tego, co realne i nierealne oraz zaburza jasne myślenie, zarządzanie emocjami, odnoszenie się do innych i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Stan ten może być jednak skutecznie leczony za pomocą leków oraz psychoterapii. Jak rozpoznać schizofrenię i uzyskać niezbędną pomoc?

Schizofrenia jest poważnym zaburzeniem psychicznym, w którym ludzie nieprawidłowo interpretują rzeczywistość. Schizofrenia może powodować pewną kombinację halucynacji, urojeń i skrajnie zaburzonego myślenia i zachowania, które upośledzają codzienne funkcjonowanie i mogą być niepełnosprawne. Ludzie ze schizofrenią wymagają leczenia przez całe życie. Wczesne leczenie może pomóc opanować objawy, zanim pojawią się poważne powikłania i może pomóc poprawić długoterminowe perspektywy.

Schizofrenia jest trudną chorobą, ale może ona być skutecznie zarządzana. Pierwszym krokiem jest jak najwcześniejsze rozpoznanie o jej znak i objawów. Drugim – bezzwłoczne poszukiwanie pomocy Dzięki właściwemu leczeniu i wsparciu możesz nauczyć się radzić sobie z zaburzeniami i prowadzić satysfakcjonujące życie.

Czym jest schizofrenia o późnym początku?

Schizofrenia może rozwinąć się w późniejszym okresie życia. Schizofrenię późną rozpoznaje się po 45. roku życia. Osoby, u których występuje schizofrenia, częściej mają objawy, takie jak urojenia i omamy. Mniej lubią mieć negatywne objawy, dezorganizować myśli, upośledzać uczenie się lub mieć trudności ze zrozumieniem informacji.

Lekarze uważają, że przyczyną może być genetyka, podobnie jak w przypadku schizofrenii o wczesnym początku. Uważają również, że późny początek może być podtypem, który nie wpływa na osobę, dopóki nie pojawi się odpowiedni wyzwalacz. Osoby z problemami poznawczymi, wzrokowymi lub słuchowymi, lub osoby podejrzane, izolowane lub samotne, mogą być bardziej skłonne je uzyskać.

Czy schizofrenia może doprowadzić do prób samobójczych?

Tak, ok. 10% chorych popełnia samobójstwo.

Czym jest schizofrenia dziecięca?

Schizofrenia dziecięca jest rzadkim, ale ciężkim zaburzeniem psychicznym, w którym dzieci nieprawidłowo interpretują rzeczywistość. Schizofrenia obejmuje szereg problemów z myśleniem (poznawczym), zachowaniem lub emocjami. Może to spowodować pewną kombinację halucynacji, urojeń i skrajnie zaburzonego myślenia i zachowania, które upośledzają zdolność dziecka do funkcjonowania.

Schizofrenia dziecięca jest zasadniczo taka sama jak schizofrenia u dorosłych, ale pojawia się we wczesnym okresie życia i ma głęboki wpływ na zachowanie i rozwój dziecka. W schizofrenii dziecięcej wczesny wiek zachorowania stanowi szczególne wyzwanie dla diagnozy, leczenia, edukacji i rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, która wymaga leczenia przez całe życie. Identyfikacja i rozpoczęcie leczenia schizofrenii dziecięcej tak wcześnie, jak to możliwe, może znacząco poprawić długoterminowe wyniki dziecka.

Jaki jest typowy wiek wystąpienia schizofrenii?

Mężczyźni i kobiety są w równym stopniu narażeni na to zaburzenie mózg, ale faceci mają tendencję do uzyskiwania go nieco wcześniej. Średnio mężczyźni są diagnozowani w wieku poniżej 20 lat. Kobiety mają tendencję do diagnozowania w późnych latach 20. do 30. roku życia. Ludzie rzadko rozwijają schizofrenię przed ukończeniem 12. roku życia lub po 40. roku życia.

Ile osób na świecie ma schizofrenię?

Choroba ta dotyczy około 1,1% ludności świata.

Dodaj komentarz