Czy smartfon może pomóc w monitorowaniu przebiegu chemioterapii?

Jak pokazują badania przeprowadzone na 14 pacjentach poddanych chemioterapii raka żołądka i jelit w szpitalu uniwersyteckim w Pittsburghu, za pomocą telefonów komórkowych, lekarze z powodzeniem mogą monitorować stan zdrowia osób przyjmujących chemioterapię.

Naukowcy opracowali specjalne oprogramowanie na smartfona, które gromadziło przez 4 tygodnie informacje o życiu chorych w domu, w tym o wykorzystaniu telefonu (ilość odbytych rozmów i wysłanych SMS-ów) oraz jego lokalizacji. Ponadto, pacjenci co najmniej raz dziennie byli pytani o ocenienie nasilenia 12 objawów ubocznych terapii. Specjalne algorytmy pozwoliły określać poziom samopoczucia na podstawie sygnałów sugerujących zmiany zachowań. Dokładność oceny oszacowano na 88%.

Jak pokazały wyniki badania, pasywny monitoring pacjentów za pomocą smartfona z powodzeniem może zostać wykorzystany w opiece nad chorymi przebywającymi w domu, co umożliwia podejmowanie wczesnych interwencji w przypadku pogorszenia stanu zdrowia chorego.

Dodaj komentarz