Czy istnieje związek między piciem kawy a chorobami nerek?

Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto i Uniwersytetu w Padwie, wyjaśnili związek między spożywaniem kawy a ryzykiem rozwoju choroby nerek. Okazało się, że zależy to od zmienności genów w organizmie konkretnej osoby. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „JAMA Network Open”.

W trakcie pracy zbadano biomarkery upośledzonej funkcji nerek u 1180 uczestników z nadciśnieniem tętniczym I stopnia. Obserwacje prowadzono przez 7,5 roku.

U osób nadużywających kawy, z wariantem genu CYP1A2, liczby te były trzykrotnie wyższe niż normalnie. Efekt ten tłumaczy się tym, że CYP1A2 spowalnia metabolizm kofeiny, przez co stymulant ten jest słabo wydalany z organizmu i kumuluje się. Ogólne prawdopodobieństwo wystąpienia albuminurii u takich ochotników było siedmiokrotnie większe, hiperfiltracji – 2,5 razy, a nadciśnienia tętniczego – 2,8 razy.

Ważna jest również ilość spożywanej kofeiny. Jedynymi osobami zagrożonymi chorobą nerek były osoby, które piły trzy lub więcej filiżanek kawy dziennie lub około 300 miligramów kofeiny dziennie.

Autorzy uważają, że ich odkrycie wyjaśnia, dlaczego wcześniejsze badania nad kawą i chorobami nerek, były niespójne. Wcześniej naukowcy odkryli, że kofeina jest związana z zaburzeniami czynności nerek i niewydolnością nerek, podczas gdy inni badacze odkryli, że kawa może chronić nas przed chorobami nerek. Jednak wszystkie te badania nie uwzględniały indywidualnych czynników.

Dodaj komentarz