COVID-19 zwiększa ryzyko depresji i lęku u osób starszych

Jak donoszą najnowsze badania, u osób w wieku powyżej 52 lat, COVID-19 nasilał objawy depresji i lęku.

Naukowcy z University College London w Wielkiej Brytanii odkryli, że dorośli powyżej 52. roku życia, którzy wyzdrowieli z COVID-19, są dwukrotnie bardziej narażeni na problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja i zwiększony lęk. Artykuł z wynikami badań został opublikowany w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)”.

Naukowcy przeanalizowali dane zebrane od 5146 osób dorosłych w wieku od 52 do 74 lat, które uczestniczyły w długoterminowym badaniu starzenia się. Wyniki ankiety z czerwca i lipca 2020 r. wykazały, że 49 procent starszych osób, które prawdopodobnie miały zakażenie COVID-19, miało kliniczne objawy depresji, podczas gdy 22 procent osób bez infekcji, także miało takie objawy.

Objawy trwały do ​​sześciu miesięcy po podejrzeniu wystąpienia infekcji i pogorszyły się, ponieważ druga ocena przeprowadzona między listopadem a grudniem 2020 r. wykazała, że ​​częstość występowania depresji i lęku wśród osób starszych z prawdopodobną infekcją, wynosiła odpowiednio 72 i 13 procent w porównaniu z 33 i 7 procent u osób bez infekcji. Towarzyszyło temu pogorszenie jakości życia, nasilone poczucie osamotnienia i trudności finansowe.

Autorzy zwracają jednak uwagę na kilka niedociągnięć w pracy. Głównym kryterium prawdopodobnego zakażenia COVID-19 były objawy zgłaszane przez samych uczestników, co nie zostało potwierdzone testem laboratoryjnym. Dlatego nie wszyscy ochotnicy, których stan został sklasyfikowany jako prawdopodobny przypadek zakażenia koronawirusem, mogli zostać zainfekowani. Naukowcy nie określili również czasu trwania samych objawów.

Dodaj komentarz