Aspiryna może poprawić przeżywalność pacjentek z rakiem jajnika

Badacze z organizacji QIMR Berghofer odkryli, że niskie dawki aspiryny, mogą zwiększyć przeżywalność w raku jajnika. Wyniki badania zostały opisane w czasopiśmie „Journal of the National Cancer Institute” (JNCI).

W sumie przeanalizowano dane zebrane od ponad 900 australijskich kobiet, u których zdiagnozowano raka jajnika. Uczestniczki zostały poproszone o wypełnienie ankiety, która zawierała pytania dotyczące sposobu przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak np. aspiryna.

Wyniki pokazały, że kobiety, które przyjmowały NLPZ co najmniej cztery dni w tygodniu przez rok po postawieniu diagnozy, żyły średnio dłużej niż grupa kontrolna. Co więcej, najlepsze wskaźniki uzyskano u pacjentek, które przyjmowały niskie dawki aspiryny.

Autorzy uważają, że aspiryna może zmniejszyć ryzyko zgonu, niezależnie od tego, czy pacjenci rozpoczynają leczenie przed, czy po postawieniu diagnozy. Średnie dodatkowe przeżycie pacjentek w okresie pięciu lat, wynosiło około 2,5 miesiąca.

Naukowcy zauważają, że mimo tego, że okres ten może wydawać się nieistotny, jest ważny dla pacjentek z rakiem jajnika: choroba jest często diagnozowana w późnym stadium, kiedy rokowania nie są zbyt korzystne, a możliwości terapii ograniczone. Jednocześnie potrzebne są dodatkowe badania, w tym badania kliniczne, aby wyciągnąć ostateczne wnioski.

Dodaj komentarz