Alergie pokarmowe wpływają na mózg i nastrój? Najnowsze odkrycie

Naukowcy z University of North Dakota School of Medicine and Health Sciences odkryli, że alergie pokarmowe mogą wpływać na mózg i nastrój. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „The Conversation”.

Już w 1949 roku neurolodzy zauważyli, że po spożyciu pewnych pokarmów, takich jak mleko i jajka, u pacjentów rozwinęły się zaburzenia zachowania i nastroju. Niedawno naukowcy potwierdzili związek między nadwrażliwością pokarmową a różnymi zaburzeniami neuropsychiatrycznymi, w tym depresją, lękiem, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i autyzmem. Obecnie badano, czy alergeny pokarmowe mogą objawiać się zaburzeniami zachowania, zwłaszcza u osób z bezobjawowymi, tradycyjnymi objawami alergii.

Podczas eksperymentów z udziałem myszy wrażliwych na powszechny alergen mleka, β-laktoglobulinę, autorzy zauważyli, że poziom IgE był u nich podwyższony, chociaż nie miały one ciężkich reakcji alergicznych. Zwierzęta mogły nawet jeść pokarm zawierający alergen przez okres do dwóch tygodni, bez żadnych jawnych objawów, pomimo utrzymywania podwyższonego poziomu IgE.

Naukowcy obserwowali następnie, czy myszy wykazywały jakiekolwiek zmiany w zachowaniu emocjonalnym. Ponieważ myszy nie mają zdolności mówienia o swoich uczuciach, analizowano to w inny sposób. Na przykład, wiadomo, że „niespokojne” myszy spędzają więcej czasu w ukryciu, a bardziej „przygnębione”, długo nie walczą z faktem, że są trzymane za ogon.

Co ciekawe, myszy wrażliwe na β-laktoglobulinę wykazywały zachowania lękowe jeden dzień po ekspozycji na duże ilości alergenu. Inna grupa rozwinęła stan podobny do depresji po spożyciu niewielkiej ilości alergenu przez dwa tygodnie. Ponadto, badani wykazywali oznaki zapalenia mózgu i uszkodzenia neuronów, co prawdopodobnie mogło być odpowiedzialne za ich objawy.

Badano również długoterminowe skutki spożycia alergenów, utrzymując myszy na diecie przez miesiąc. Okazało się, że poziom IgE obniżył się u tych wrażliwych do końca miesiąca, co wskazuje, że stała obecność niewielkiej ilości alergenu prowadzi do osłabienia odpowiedzi immunologicznej. Jednocześnie utrzymywały się objawy zapalenia mózgu.

W przyszłości planowane są dalsze badania nad długotrwałym zapaleniem nerwów u osób z bezobjawowymi alergiami pokarmowymi. Uważa się jednak, że przewlekłe zapalenie mózgu może być przyczyną chorób neurodegeneracyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane i choroba Alzheimera.

Dodaj komentarz