Agresywne zachowanie może być związane ze stanami zapalnymi w organizmie

Najnowsze badania wykazały, że w przypadku niektórych osób, agresywne zachowanie może być powiązane ze stanami zapalnymi w organizmie.

Naukowcy zmierzyli markery zapalne we krwi 70 osób, u których zdiagnozowano „zaburzenia przerywane wybuchowe” (ang. „intermittent explosive disorder” – IED), czyli zaburzenie psychiczne, które objawia się atakami agresji i szału, jakie możemy zaobserwować na przykład u niektórych kierowców oraz w przypadkach przemocy domowej.

W badaniu wzięło również udział 61 osób z zaburzeniami psychicznymi, nie wiążącymi się z agresją oraz 67 osób bez zaburzeń, które służyły za grupę kontrolną. Wyniki wykazały bezpośrednią zależność pomiędzy poziomami dwóch markerów zapalnych, a impulsywnością i agresją u pacjentów ze zdiagnozowanym IED. Grupa kontrolna nie wykazała takiej zależności. Naukowcy twierdzą jednak, że proces powstawania tej zależności nie jest do końca jasny.

Nie wiemy jeszcze czy to stany zapalne powodują agresję, czy agresywne emocje powodują stany zapalne, ale jest to jasne wskazanie, że te dwa zjawiska są biologicznie połączone w szkodliwy sposób – powiedział doktor Emil Coccaro, profesor psychiatrii na University of Chicago.

Dodał też, że nie oznacza to, że przyjmowanie leków przeciwzapalnych, takich jak aspiryna, uspokoi agresywną osobę. Wyniki te otwierają jednak drogę do nowych badań, które mogą skupić się na tym, czy zmniejszanie stanów zapalnych może w efekcie zredukować agresję.

W badaniu naukowcy skupili się na dwóch markerach zapalnych – białku C-reaktywnym (CRP) oraz interleukinie-6. CRP jest produkowane przez wątrobę w odpowiedzi na infekcję albo uraz, podczas gdy interleukina-6 jest wydzielana przez białe krwinki, aby stymulować reakcje odpornościowe.

Badanie wykazało, że zarówno białko C-reaktywne, jak i interleukina-6, były zazwyczaj na wysokim poziomie u osób z IED w porównaniu do innych uczestników badania. Oba markery były na szczególnie wysokim poziomie u osób, które wykazywały agresywne zachowanie w przeszłości.

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że wprowadzanie do mózgu kotów i myszy podobnych markerów zapalnych, zwiększało ich agresję. Naukowcy twierdzą, że możliwe jest, że również w przypadku ludzi dostanie się tych białek do obszarów mózgu odpowiedzialnych za agresję, powoduje agresywne zachowanie.

Dodaj komentarz