Życie w stresującym sąsiedztwie wiąże się z szybszym starzeniem się

Badanie, opublikowane w czasopiśmie medycznym „PLoS One”, wykazało, że ludzie, którzy zgłaszali problemy w swoim regionie – takie jak napaści, włamania, przypadki śmierci i wandalizmu – mieli krótszą długość telomerów, przy czym efekt ten był bardziej wyraźny wśród kobiet.

Według nowych badań wykorzystujących telomery jako marker starzenia biologicznego, życie w stresującym sąsiedztwie wiąże się z szybszym starzeniem.

Telomery są częścią ludzkiego DNA. Długość telomerów jest biologicznym markerem wieku, który z czasem ulega skróceniu.

Uważamy, że może to wynikać z faktu, że kobiety spędzają więcej czasu w lokalnym sąsiedztwie i/lub dlatego, że mężczyźni i kobiety różnie przetwarzają sygnały pochodzące ze stresującego środowiska w sposób, który może prowadzić do różnych reakcji fizjologicznych. Wiemy już, że istnieje poważna luka w zdrowiu i długowieczności między bardziej i mniej zamożnymi obszarami. Jednak pozytywną wiadomością jest to, że środowiska związane z sąsiedztwem są potencjalnie modyfikowalne, a przyszłe wysiłki zmierzające do poprawy lokalnych środowisk, mogą być przydatne do zmniejszenia skutków tego zjawiska – powiedział profesor Paul Shiels.

Dodaj komentarz