Życie 850 Amerykanów rocznie ratują… drzewa

Według pierwszego zakrojonego na dużą skalę badania wpływu drzew na usuwanie zanieczyszczeń z powietrza, drzewa w Ameryce ratują życie ponad 850 osób rocznie oraz zapobiegają 670 tys. przypadków ostrych reakcji ze strony układu oddechowego.

Badanie przeprowadzone zostało przez naukowców z US Forest Service’s Northern Research Stadion na Newton Square i opublikowano je w magazynie „Environmental Pollution”.

Wiadomo już, że drzewa wpływają na jakość powietrza poprzez bezpośrednie usuwanie zanieczyszczeń. Proces ten ma zachodzi, kiedy drzewa przechwytują cząsteczki zanieczyszczeń, a następnie przetwarzają je w swoich liściach, gdzie zostają zaabsorbowane przez warstwy wody, aby stworzyć kwasy.

Dotychczasowe badania oceniły, że drzewa miejskie w USA usuwają około 711 tys. ton zanieczyszczeń rocznie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zagęszczenie drzew różni się na różnych obszarach kraju. Choć całkowite zalesienie Stanów Zjednoczonych oceniane jest na 34,2%, to Dakota Północna ma zalesienie na poziomie zaledwie 2,6%, podczas gdy New Hampshire zalesione jest w 88,9%. Możemy zatem stwierdzić, że usuwanie zanieczyszczeń oraz wpływ drzew na zdrowie człowieka rózni się w poszczególnych obszarach.

Naukowcy, którzy przeprowadzili najnowsze badania, mieli na celu ocenę ilości zanieczyszczeń usuwanych przez drzewa permanentnie. W trakcie badania wzięli oni pod uwagę cztery czynniki zanieczyszczające, dla których Environmental Protection Agency określiła standardy jakości powietrza.

Czynnikami tymi były: dwutlenek azotu, ozon, dwutlenek siarki oraz cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrona (PM2.5). W samych Stanach Zjednoczonych cząsteczki PM2.5 miało związek ze 130 tys. zgonów w 2005, podczas gdy 4700 zgonów w tym samym roku przypisywane było wpływowi ozonu.

Przy opracowywaniu symulacji komputerowych, które miały pomóc w obliczeniach, naukowcy wzięli pod uwagę cztery najważniejsze zmienne:

– całkowite zalesienie oraz indeks powierzchni liści;

– godzinny napływ oraz odpływ zanieczyszczeń z liści;

– efekt godzinnego usuwania zanieczyszczeń na koncentrację zanieczyszczeń w atmosferze;

– wpływ na zdrowie oraz wartość monetarna zmian w ilości zanieczyszczeń;

Naukowcy odkryli, że ilość usuwanych przez drzewa zanieczyszczeń równa jest średniej poprawie jakości powietrza na poziomie 1%, ale nawet tak, jak mogłoby się wydawać mała zmiana może mieć poważne skutki.

Autorzy badań oceniają, że 850 żyć ludzkich jest ratowanych w wyniku tej właśnie jednoprocentowej poprawy jakości powietrza. Zapobiega ona również 670 tys. przypadków ostrych reakcji ze strony układu oddechowego. Naukowcy zdołali również przypisać wartość monetarną poprawie zdrowia ludzi i zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza. Wycenili oni pozytywny wpływ drzew na niemal 7 miliardów dolarów rocznie.

Dodaj komentarz