Zbyt mała ilość snu zwiększa ryzyko choroby Alzheimera

Naukowcy z Washington University w St. Louis (USA) wykazali, że niedostateczna ilość snu, zwiększa ryzyko rozwoju choroby Alzheimera – ciężkiej postaci demencji.

Badacze odkryli, że brak snu u gryzoni i ludzi, zwiększa ilość białka tau w ośrodkowym układzie nerwowym. W chorobie Alzheimera, cząsteczki białka tau, zawierające nadmierne ilości resztek kwasu fosforowego, tworzą skupiska – splątki neurofibrylarne – i przestają pełnić funkcje stabilizacji struktur wewnątrzkomórkowych zwanych mikrotubulami. Uważa się, że pojawienie się tych splątków przyczynia się do śmierci neuronów w mózgu chorych.

Okazało się, że ilość białka tau, wzrastała w płynie mózgowo-rdzeniowym gryzoni w nocy, gdy zwierzęta były obudzone. Naukowcy doszli do wniosku, że białko tau gromadzi się w mózgu przez cały okres czuwania, a sen pozwala pozbyć się nadmiernej ilości potencjalnie patogennych związków. Brak snu zwiększa zatem prawdopodobieństwo powstawania zaburzeń.

Dodaj komentarz