XIII Forum Rynku Zdrowia

W dniach 23-24 października 2017 r. odbyło się w Warszawie XIII Forum Rynku Zdrowia. Ta jesienna dwudniowa konferencja jest jedną z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych publicznych debat o obecnym stanie oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Co roku w Forum Rynku Zdrowia uczestniczy ponad 1300 przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska medycznego w naszym kraju, m.in. wybitne postaci medycyny, menedżerowie placówek medycznych, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. CompuGroup Medical Polska od wielu lat bierze czynny udział w tym wydarzeniu. Podczas imprezy mieliśmy okazję gościć na naszym stoisku zarówno naszych obecnych klientów, przedstawicieli szpitali zainteresowanych tematyką informatyzacji w służbie zdrowia jak również firm z sektora około medycznego.

XIII Forum Rynku Zdrowia zainaugurowała debata plenarna pt. „Najważniejsze zmiany w opiece zdrowotnej”, między innymi z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, parlamentarzystów, przedstawicieli: Sejmu RP, Narodowego Funduszu Zdrowia, szpitali, przemysłu farmaceutycznego oraz ekspertów rynku medycznego.

Ponadto, podczas dwóch dni obrad, odbyło się 18 sesji tematycznych poświęconych m.in. polityce zdrowotnej, organizacji i finansowaniu świadczeń zdrowotnych oraz zagadnieniom terapeutycznym w wybranych dziedzinach medycyny.

Tradycyjnie, zwieńczeniem pierwszego dnia Forum była Gala, podczas której uroczyście wręczone zostały Portrety Polskiej Medycyny – wyróżnienia od 12 lat przyznawane przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Więcej na http://www.forumrynkuzdrowia.pl

Dodaj komentarz