Większość zdrowych ludzi ma części komórek z mutacjami

Naukowcy z Broad Institute w USA odkryli, że zdecydowana większość zdrowych ludzi ma części komórek z mutacjami, w tym te związane z rozwojem nowotworów złośliwych.

W badaniu wzięło udział 488 zdrowych osób, którym pobrano próbki komórek. Przebadano w sumie 29 typów tkanek, w tym nerki, wątrobę i mięśnie. Okazało się, że w próbkach biologicznych 95% ochotników istniały „plamki” zmutowanych komórek. Większość zmian w DNA była nieszkodliwa, ale niektóre mutacje były onkogenne.

Znaczną część mutacji stwierdzono na skórze, w przełyku i tkankach płuc, co tłumaczy się wysokim poziomem ekspozycji niektórych czynników na te narządy. Czynniki te obejmują promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenie powietrza lub dym tytoniowy. U ludzi pochodzenia europejskiego skóra narażona na promieniowanie słoneczne zgromadziła więcej mutacji niż części ciała pokryte odzieżą. Afroamerykanie mieli niższe mutacje dotyczące skóry niż biali.

Naukowcy nie wiedzą, jak wysokie jest ryzyko zachorowania na raka w przypadku niektórych mutacji. Gdyby posiadali taką wiedzę, umożliwiłoby im to opracowanie nowych metod badań przesiewowych i identyfikację zmian patologicznych we wczesnych stadiach.

Dodaj komentarz