U nietoperzy w Chinach odkryto cztery powiązane koronawirusy SARS-CoV-2

Naukowcy z Australii i Chin odkryli cztery genomy koronawirusa związane z SARS-CoV-2 w biomateriałach nietoperzy żyjących w jednym z regionów chińskiej prowincji Junnan.

Eksperci przebadali 411 próbek pobranych od 23 gatunków zwierząt od maja 2019 do listopada 2020.

„Z tych danych wyodrębniliśmy 24 genomy koronawirusa pełnej długości, w tym cztery związane z nowym SARS-CoV-2 i trzy genomy związane z SARS-CoV” – czytamy w publikacji opublikowanej w portalu bioRxiv.

Należy zauważyć, że jeden z tych wirusów, RpYN06, w swojej strukturze genomu w 94,5% pokrywa się z SARS-CoV-2. Trzy kolejne pokrewne koronawirusy SARS-CoV-2 są prawie identyczne z wirusami, które wcześniej zidentyfikowano w łuskowcach z chińskiej prowincji Guangxi.

Zdaniem zespołu ekspertów, dane te wskazują na różnorodność wirusów u nietoperzy w skali lokalnej, a także fakt, że nosicielami pokrewnych wirusów SARS-CoV-2 i SARS-CoV, są dzikie zwierzęta na rozległym terytorium Azji Południowo-Wschodniej i południowej Chiny. Jednocześnie podkreśla się, że ewolucyjne korzenie SARS-CoV-2, nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone, pomimo odkrycia szeregu pokrewnych koronawirusów.

Dodaj komentarz