Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa zwiększają ryzyko depresji w dorosłości

Narażenie na zdarzenia niepożądane w dzieciństwie – w tym zaniedbanie fizyczne i emocjonalne, przemoc i wykorzystywanie seksualne – jest silnie związane z depresją i przemocą popełnianą przez młodych ludzi w biednych obszarach miejskich na całym świecie – wykazały badania opublikowane w czasopiśmie „Journal of Adolescent Health”.

To pierwsze globalne badanie mające na celu zbadanie, w jaki sposób zespół traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, znany jako ACE, lub niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa, wywołuje określone problemy zdrowotne we wczesnym okresie dojrzewania. Odkryliśmy, że to chłopcy zgłaszają większą ekspozycję na przemoc i zaniedbanie, co sprawia, że ​​ są oni bardziej skłonni do późniejszej przemocy – powiedział Robert Blum z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w USA.

Raport jest pierwszym, który zawiera ocenę wpływu przeciwności losu na małe dzieci w wielu krajach o niskich i średnich dochodach, w których żyje ogromna większość 1,8 miliarda 10–24-latków – około jednej czwartej globalnej populacji.

Badanie wykazało, że 46% młodych nastolatków zgłosiło przemoc, 38% cierpiało z powodu zaniedbania emocjonalnego, a 29% doświadczyło zaniedbania fizycznego.

Dodaj komentarz