Ten czynnik zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci kobiet

Amerykańscy naukowcy postanowili odpowiedzieć na pytanie, czy poronienie może wpływać na długość życia kobiet. W toku badań odkryli, że kobiety, które poroniły, mają o 19 procent wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „The BMJ”.

Eksperci przeanalizowali dane uzyskane z obserwacji medycznych stu tysięcy mieszkańców Stanów Zjednoczonych, w okresie od 1993 do 2017 roku a następnie porównali czynniki potencjalnie wpływające na zdrowie, w tym dietę i styl życia.

Najbardziej narażone były kobiety, które miały kilka poronień, a także te, które miały je na początku okresu rozrodczego. Należy zauważyć, że związek między poronieniem a przedwczesną śmiercią, był najbardziej wyraźny w przypadku zgonów z powodu chorób układu krążenia – 48 proc.

Zdaniem naukowców, wyniki badania pokazują, że poronienie może być wczesnym czynnikiem ryzyka dla zdrowia kobiet, w tym przedwczesnej śmierci.

We wrześniu 2020 roku naukowcy zidentyfikowali niski poziom witaminy D we krwi, jako możliwy czynnik przyczyniający się do poważnych chorób u mężczyzn w przyszłości. W badaniu wzięło udział 1970 mężczyzn w wieku 40-79 lat. Eksperci porównali poziomy metabolitów witaminy D z aktualnymi wskaźnikami zdrowotnymi opartymi na wieku, wskaźniku masy ciała, paleniu i wynikach zdrowotnych. Okazało się, że poziom metabolitów wiąże się z ryzykiem przedwczesnej śmierci, jednak tylko wolna 25-hydroksywitamina D, może z dużym prawdopodobieństwem przewidywać przyszłe problemy zdrowotne.

Dodaj komentarz