Stymulacja mózgu może pomóc w leczeniu choroby Alzheimera

Badanie opublikowane w czasopiśmie „PLoS One” wykazało, że zdrowi młodsi i starsi dorośli, którzy otrzymywali powtarzalną przezczaszkową stymulację magnetyczną, radzili sobie lepiej w zadaniach dotyczących pamięci niż ci, którzy otrzymywali placebo.

Stymulacja magnetyczna mózgu poprawia pamięć roboczą, zgodnie z badaniem, które może prowadzić do opracowania nowej terapii dla osób żyjących z chorobą Alzheimera i innymi formami demencji.

Pamięć robocza to proces przywoływania, a następnie wykorzystywania odpowiednich informacji podczas wykonywania zadania. Jest to kluczowy element wielu codziennych zadań, takich jak udanie się do nowej lokalizacji, wykonanie przepisu lub zrozumienie instrukcji.

To badanie opiera się na wysoce zindywidualizowanych parametrach, od wyboru stymulowanego celu, opartego na aktywacji fMRI, po wybór trudności, miareczkowanej zgodnie z wynikami pacjentów. Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) mierzy aktywność mózgu poprzez wykrywanie zmian związanych z przepływem krwi. Teraz, gdy wykazaliśmy, że te specyficzne parametry mogą poprawić wydajność u zdrowych osób, będziemy mogli rozszerzyć je na populacje z deficytami pamięci – powiedziała Lysianne Beynel, adiunkt w Duke University w USA.

Dodaj komentarz