Stworzono nowoczesne narzędzie do pomiaru osteoporozy

Bindex to mobilne, supernowoczesne urządzenie służące do diagnostyki osteoporozy, które, zdaniem jego twórców, moze upowszechnić badania w kierunku tej rozwijającej się w ukryciu choroby.

Jak dotąd, wykrywanie osteoporozy wiązało się z poddaniem się drogiemu i trudno dostępnemu badaniu techniką dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskiej. Teraz to się zmieni. Wystarczy bowiem podłączona do komputera specjalna sonda, która wykorzystuje technologię ultradźwiękową. Co warto podkreślić – wynik badania dostępny jest już po upływie 30 sekund.

Skuteczność urządzenia oceniono na 90%. Przyrząd został już zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

Dodaj komentarz