Skaner policzy kalorie w żywności

Dzięki skanerowi wielkości nośnika USB, możliwe stanie się szybkie poznanie składu jedzenia. Spektrometr podczerwieni – SCiO – stworzony przez Drora Sharona, pozwoli na poznanie składu chemicznego żywności oraz leków. Jego wykorzystanie znajdzie zastosowanie również w ogrodnictwie.

Dzięki urządzeniu wyposażonemu w malutki skaner cyfrowy, jego użytkownicy będą mogli sprawdzić, ile sera jest w serze, mięsa w mięsie i kiedy czerwone pomidory są w pełni dojrzałe. Spektrometrem będzie można zbadać również zawartość leków, a także skład chemiczny produktów żywieniowych bez konieczności czytania etykiety.

Twórca spektrometru przekonuje, że jego stosowanie może przynieść wiele korzyści dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi na całym świecie. Jego zdaniem, urządzenie to jest początkiem czegoś, co może być bardziej rozbudowane i mieć szersze zastosowanie w wielu dziedzinach nauki.

Zdanie wynalazcy podziela również Sanford Ruhman z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Jego zdaniem spektrometr wyraźnie wpłynie na podniesienie świadomości społecznej w zakresie materialnego świata, który ma ogromny wpływ na jakość życia człowieka.

Urządzenie możemy nabyć w cenie 299 dolarów.

Dodaj komentarz