Rozbudowa systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach

„Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach” to zakres nowego projektu, który zostanie zrealizowany przez CGM Polska w ramach wygranego 8 lipca 2020 przetargu otwartego dotyczącego rozbudowy informatycznego systemu szpitalnego, wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług.

Przy okazji rozbudowy systemu oraz wdrożenia modułów umożliwiających świadczenie e-usług, dotychczasowy system bazodanowy zostanie zastąpiony nowoczesnym i wydajnym rozwiązaniem firmy Oracle. Jest to kolejna migracja systemu bazodanowego, realizowana przez CGM Polska wśród swoich klientów. Dzięki niej lekarze i specjaliści używający na co dzień medycznego systemu informatycznego CGM CLININET będą mieli szybszy i łatwiejszy dostęp do danych medycznych, co w znaczący sposób przełoży się na poprawę komfortu pracy oraz zwiększenie jakość obsługi i leczenia pacjentów w szpitalu.

Wartość projektu: 910.393 zł.

Wojewódzki szpital w Skierniewicach powstał pod koniec XIX w. dzięki staraniom lekarza Stanisława Rybickiego. Obecnie w skład szpitala wchodzi 15 oddziałów:

 • Ratunkowy, Izba Przyjęć
 • Chorób Wewnętrznych I
 • Chorób Wewnętrznych II
 • Obserwacyjno-Zakaźny
 • Chirurgiczny
 • Intensywnej Terapii i Anestezjologii
 • Kardiologii
 • Nefrologii i Stacji Dializ
 • Położniczo-ginekologiczny
 • Noworodków
 • Dziecięcy
 • Okulistyczny
 • Laryngologiczny
 • Ortopedyczno-Urazowy
 • Rehabilitacyjny

W szpitalu i na terenie wokół jednostki znajduje się 14 poradni o różnych specjalizacjach:

 • Chorób Zakaźnych, Pasożytniczych i Hepatologicznych
 • Okulistyczna
 • Gastroenterologiczna
 • Dermatologiczna
 • Onkologiczna
 • Laryngologiczna
 • Ortopedyczno-Urazowa
 • Rehabilitacji Leczniczej
 • Leczenia Uzależnień
 • Kardiologiczna
 • Protetyki Stomatologicznej
 • Zdrowia Psychicznego
 • Ginekologiczno-Położnicza
 • Nefrologiczna

Dodaj komentarz