Rozbudowa systemu informatycznego w ICZD w Łodzi

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zakończyło pod końcem lutego 2020 roku rozbudowę szpitalnego systemu informatycznego. Jeden z najbardziej znanych ośrodków medycznych w Polsce już wcześniej korzystał z cyfrowych rozwiązań, jednak okazało się, że rozwiązania  tego typu są bardzo przydatne. Postanowiono zatem zwiększyć skalę przedsięwzięcia.

Informatyzacja postępuje na wielu płaszczyznach naszego życia: edukacji, administracji, handlu, bankowości, komunikacji – to tylko niektóre z przykładów. Kolejnym jest służba zdrowia, tym lepsza, im bardziej nowoczesna. Wprowadzanie w niej cyfrowych rozwiązań to jeden ze sposobów na poprawę wydajności pracy, wygody pacjentów oraz na obniżenie kosztów funkcjonowania szpitali. A na tym powinno zależeć każdej placówce medycznej.

Co składa się na nowoczesną i dobrą opiekę medyczną? Należy wymienić właściwie wyszkoloną kadrę, aparaturę o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, skuteczne, a przy tym nieszkodliwe leki, infrastrukturę gwarantującą wysoki komfort pracy personelowi medycznemu oraz poczucie bezpieczeństwa i wygody pacjentom. Te elementy są bardzo ważne, lecz trzeba umieć właściwie je wykorzystać, połączyć tak, by nie marnować potencjału i środków. Na tym polu wielką role odgrywa informatyzacja – spoiwo łączące poszczególne elementy.

Można wymienić sporo obszarów, na których wprowadza się systemy informatyczne usprawniające działanie placówek medycznych: od narzędzi dla administracji i księgowości, przez systemy badań obrazowych i efektywny przepływ danych, po kompleksowe rozwiązania oraz analitykę biznesową (BI). Znaczenie tej ostatniej podkreśla m.in. kierownik sekcji analiz i rozliczeń z Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, Piotr Stachowicz:  W przypadku szpitala jest niezbędnym narzędziem np. do liczenia kosztów pobytu pacjenta. Dzięki aplikacji BI możemy sformułować te koszty w aspekcie okresu długości pobytu płatnika i wielu innych składowych raportu. Jest narzędziem niezbędnym do wyliczenia zysku lub straty na zrealizowanej hospitalizacji. Ponadto BI dostarcza szeregu informacji na temat funkcjonowania jednostki, takich jak: wykorzystanie czasu pracy, ilości leczonych pacjentów i ich kosztów w rozbiciu na poszczególnych lekarzy, a także wiele innych wartościowych statystyk i analiz kosztowych. Dalsze funkcjonowanie szpitala bez systemu BI byłoby w obecnej sytuacji bardzo utrudnione.

Analityka biznesowa to tylko jeden z elementów bardziej rozbudowanych systemów. Pod końcem marca Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi podpisało z CompuGroup Medical Polska umowę na rozbudowę kompleksowego systemu informatycznego klasy HIS, z którego pomocą można koordynować pracę szpitala, od recepcji i gabinetów po sale operacyjne oraz transport. Narzędzie jest intuicyjne, umożliwia korzystanie z rozwiązań mobilnych, co dodatkowo ułatwia personelowi pracę. Ten ostatni, zawsze w takich przypadkach odbywa cykl szkoleń przybliżających działanie systemu i umożliwiających wykorzystanie go w maksymalnym stopniu. Warto podkreślić, że pomimo rozbudowy modułu Ruchu Chorych, integracji systemu z Platformą P1 oraz migracji całego rozwiązania informatycznego na wydajne rozwiązanie bazodanowe Oracle, w przyszłości placówka będzie mogła kontynuować informatyzację – zapewnia to modułowość oferowanych rozwiązań.

Wspomniana modułowość systemu sprawiła, że kolejne narzędzia dodawano do już funkcjonujących: Produkowany przez nas system CGM CLININET jest elastycznym rozwiązaniem, które szpitale mogą  wdrażać etapami. W przypadku ICZMP odstęp pomiędzy wdrożeniem pierwszych modułów funkcjonalnych, a zakończeniem prac nad komplementarnym systemem klasy HIS wyniósł kilka lat – podkreśla Paweł Ziemianek, Kierownik Projektu.

Dla jednostki służby zdrowia wspomniana elastyczność oznacza mniejsze wydatki i mniej problemów organizacyjnych oraz administracyjnych. Beneficjentami zmian są zatem wszyscy: dla szpitala czy przychodni ważne będzie wydajne zarządzanie zarówno poszczególnymi oddziałami jak i całością, minimalizowanie kosztów tam, gdzie jest to możliwe i maksymalizowanie zysków generowanych przez sprawnie działające elementy jednostki. Szybko można zauważyć, na których odcinkach pracy placówki występują największe problemy i podjąć decyzje zmierzające do ich wyeliminowania.

Zinformatyzowana służba zdrowia oznacza efektywnie wykorzystanie pracy personelu oraz zminimalizowanie niepotrzebnej powtarzalności niektórych procesów. Usprawnienie współpracy zapewnia pacjentowi lepszą opiekę. To on stanowi najważniejszą część systemu opieki zdrowotnej, a proces informatyzacji powinien postawić go w centrum funkcjonowania placówki. Całkowita wartość rozbudowy systemu to blisko 1,5 mln zł.

Dodaj komentarz