Regiony z dużą ilością światła słonecznego odnotowują mniej zgonów z powodu COVID-19

Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii odkryli, że regiony z dużą ilością światła słonecznego, odnotowują mniej zgonów z powodu COVID-19. Jednocześnie pewien podtyp światła ultrafioletowego okazał się potencjalną ochroną przed koronawirusem. Artykuł z wynikami badania został opublikowany w czasopiśmie medycznym „British Journal of Dermatology”.

Naukowcy porównali wszystkie zgłoszone zgony związane z powodu koronawirusa w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych od stycznia do kwietnia 2020 r. z poziomami promieniowania UV w 2474 hrabstwach USA w tym samym okresie. W toku badań wykazano, że ludzie mieszkający na obszarach o największej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe A (UVA), które odpowiada za 95% promieniowania UV słońca, mieli mniejsze ryzyko zgonu z powodu COVID-19 w porównaniu z osobami mieszkającymi na obszarach o niższych poziomach UVA. Analiza została powtórzona w Anglii i we Włoszech z tymi samymi wynikami.

Naukowcy wzięli pod uwagę takie czynniki zewnętrzne, jak wysokie ryzyko zachorowania i śmierci, takie jak wiek, pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny, gęstość zaludnienia, zanieczyszczenie powietrza, temperatura i poziom infekcji na niektórych obszarach. Jednak tego efektu nie można wytłumaczyć wyższym poziomem witaminy D w organizmie, ponieważ na jej produkcję wpływa promieniowanie ultrafioletowe B (UVB), a badanie dotyczyło obszarów o niewystarczającym do tego poziomie UVB.

Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że ekspozycja na światło słoneczne powoduje, że skóra uwalnia tlenek azotu, który, jak wykazano w niektórych badaniach, zmniejsza zdolność wirusa do replikacji. Jednak ze względu na fakt, że nowa praca naukowa była badaniem obserwacyjnym (a nie kontrolowanym), nie można jeszcze określić dokładnej przyczyny i skutku uzyskanych wyników.

Dodaj komentarz