Rak trzustki: Nowe podejście w leczeniu może przedłużać przeżycie

Rak trzustki jest często bardzo agresywny i oporny na leczenie, a wskaźniki przeżycia są zwykle niskie. Autorzy nowego badania na myszach znaleźli jednak nowy sposób na zaatakowanie tych „upartych” guzów.

Guzy nowotworowe trzustki są bardzo oporne na leczenie, a 5-letnie przeżycie przy leczeniu tego typu nowotworu wynosi zaledwie 8,5%. Jednak nowe badania przeprowadzone przez naukowców z University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston, być może doprowadzą do opracowania nowoczesnych metod leczenia, które będą w stanie skutecznie zniszczyć komórki raka trzustki.

Badanie prowadzone przez doktor Rosę Hwang, sugeruje, że w celu zlokalizowania lepszego celu terapeutycznego, badacze powinni przyjrzeć się tkance bliznowate, która otacza nowotwory i oddziałuje z komórkami nowotworowymi.

Doktor Hwang i jej zespół przeprowadzili badania nad rakiem trzustki, stosując modele mysie. Eksperymenty wskazały, że można blokować wzrost komórek rakowych poprzez celowanie w białko wytwarzane przez zręby guza.

Białko, które chroni guzy nowotworowe

W przeważającej części, trzustkowe komórki gwiaździste tworzą podłoże guzowe, co, zdaniem naukowców, może pomóc w ochronie nowotworów. Może to być spowodowane tym, że podścielisko to jest bardzo gęste, ale może również wynikać ze specyficznych właściwości komórek zrębu.

Według badań przeprowadzonych przez laboratorium doktor Hwang, niektóre komórki zrębu – szczególnie trzustkowe komórki gwiaździste – produkują białko o nazwie Dickkopf-3 (DKK3). Co więcej, DKK3 występuje również w gruczolakoraku przewodowym trzustki, typie raka trzustki najczęściej diagnozowanym przez lekarzy. Aktywność białka wydaje się ułatwiać wzrost komórek rakowych, a także wspomagać przerzuty i chronić guzy przed terapią.

W swoich badaniach na myszach badacze byli w stanie „wyciszyć” problematyczne białko, opracowując blokujące DKK3 przeciwciało, które uniemożliwia mu interakcję z komórkami nowotworowymi – lub dowolnymi komórkami odpornościowymi w środowisku guza.

W ten sposób badacze zdołali zablokować wzrost guza u myszy i przedłużyć życie zwierząt.

Rak trzustki ma fatalne rokowania i nie jest jasne, co przyczynia się do jego agresywności. Wykazaliśmy, że białko DKK3 jest wytwarzane przez komórki trzustki i jest obecne u większości ludzi z rakiem trzustki. DKK3 stymuluje wzrost raka, przerzuty i oporność na chemioterapię i immunoterapię. Ukierunkowanie DKK3 na mysi model raka trzustki, zwiększyło infiltrację komórek immunologicznych i ponad dwukrotnie poprawiło wskaźniki przeżycia u zwierząt – powiedziała doktor Rosa Hwang.

Dodaj komentarz