Przełom w badaniach nad nowotworami

Naukowcy z Mount Sinai School of Medicine (USA) i IBM odkryli, dlaczego komórki nowotworowe z tymi samymi genami, reagują inaczej na tę samą terapię. Okazało się, że jedną z przyczyn rozwoju oporności na leki, jest duża liczba mitochondriów – organoidów wytwarzających energię.

Eksperci poddali hodowle komórkowe różnym stężeniom leków inicjujących apoptozę – zaprogramowaną śmierć komórki. Wiadomo, że mitochondria mogą odgrywać rolę katalizatora dla tego procesu, ponieważ wytwarzają znaczną ilość reaktywnych form tlenu uszkadzających białka, lipidy i DNA. Niektóre związki przeciwnowotworowe również inicjują apoptozę.

Po leczeniu lekami, które promują śmierć komórek, przeżyły jedynie te komórki, w których było wiele mitochondriów. Zdaniem naukowców, przyszłe badania mogą pomóc w opracowaniu skuteczniejszych metod leczenia nowotworów, które wykazują oporność na leki.

Dodaj komentarz