Powstała szczepionka przeciwko śmiertelnej i nieuleczalnej chorobie

Naukowcy z University of South Florida Health stworzyli szczepionkę, która może pomóc ludziom z chorobą Alzheimera, śmiertelną i nieuleczalną postacią demencji, w walce z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi. Badanie, opublikowane w „Journal of Alzheimer’s Disease” zostało opisane w komunikacie prasowym na portalu MedicalXpress.

Badania przedkliniczne wykazały, że szczepionka dendrytyczna skierowana przeciwko neurotoksycznym formom peptydu amyloidu beta (oligomeryczny Aβ) jest bezpieczna i może wywoływać odpowiedź immunologiczną przeciwko tworzeniu się stałych złogów blaszek amyloidowych, które są uważane za główną przyczynę śmierci komórek nerwowych. Szczepionka E22W42 DC jest oparta na komórkach dendrytycznych, które prezentują antygen Aβ układowi odpornościowemu organizmu.

Jak dotąd badania kliniczne wszystkich szczepionek przeciwamyloidowych do leczenia choroby Alzheimera nie powiodły się. Na przykład podczas testowania jednej ze szczepionek u kilku pacjentów wystąpiło zapalenie ośrodkowego układu nerwowego. Nowy lek nie powinien nadmiernie stymulować układu odpornościowego osób starszych ze względu na obecność komórek dendrytycznych, które regulują odpowiedź obronną organizmu.

Szczepionka spowolniła zaburzenia pamięci u myszy transgenicznych cierpiących na analogię choroby Alzheimera. Jednocześnie nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie cytokin zapalnych w osoczu między myszami szczepionymi i kontrolnymi.

Dodaj komentarz