Postęp technologiczny szansą na wczesne wykrywanie nowotworu piersi

Nowotwory złośliwe stanowią jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych XXI w. Co roku zbierają ogromne żniwo. Rozwój medycyny i najnowsze badania naukowe udowodniły, że nowotwór  złośliwy nie zawsze musi wiązać się z wyrokiem śmierci, a wczesne wykrycie i szybka interwencja dają możliwość zupełnego wyleczenia. Tego typu przypadki są możliwe i odnotowywane coraz częściej dzięki ogromnemu postępowi technologicznemu w medycynie. Jeśli zostanie odpowiednio wcześnie wykryty, może być zupełnie wyleczony. W ostatnim czasie jest to coraz częściej możliwe dzięki postępowi technologicznemu w medycynie.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet. Jest to trzecia po chorobach układu krążenia i wypadkach, najczęstsza przyczyna śmierci kobiet w Rosji. Guz wykryty zostaje u 11% kobiet. W krajach wysoko rozwiniętych zachorowalność na raka piersi zwiększa się. W skali roku liczba chorych wzrasta o ok. 1,2%.  Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem, szczególnie po menopauzie. Sposobem  na skuteczne leczenie i zmniejszenie śmiertelności w wyniku zachorowania na ten rodzaj nowotworu,  jest  zwiększenie wykrywalności guzów we wczesnym jego stadium. Do postępu w diagnozowaniu i leczeniu tego nowotworu przyczynia się z jednej strony wzrost świadomości związanej ze znaczeniem i potrzebą wykonywania badań profilaktycznych, a z drugiej innowacyjny sprzęt medyczny.

Jednym ze szczególnie ważnych badań zapobiegawczych jest mammografia. Wczesne wykrycie nawet najmniejszych zmian chorobowych w piersiach i ich skuteczniejsze leczenie jest możliwe za sprawą wykonania badania na wysokiej klasy sprzęcie. Nowoczesne mammografy cyfrowe pozwalają na uzyskanie bardzo dokładnych zdjęć przy zastosowaniu niewielkiej dawki promieniowania, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentek.

Jedno z najnowocześniejszych urządzeń stworzonych do badań mammograficznych funkcjonuje w oparciu o wielomodułowy zintegrowany systemem  teleradiologii cyfrowej CGM NETRAAD firmy CompuGroup Medical. Do specjalistycznej diagnostyki obrazów mammograficznych wykorzystywane jest zaawansowane oprogramowanie CGM DIAGRAAD.  Jest to wyspecjalizowane narzędzie diagnostyczne i pomiarowe przeznaczone do różnego typu obrazów diagnostycznych w formacie DICOM. Dzięki zastosowaniu technologii webowej przeglądarka obrazów diagnostycznych CGM DIAGRAAD jest dostępna z każdego miejsca w szpitalu, co znacznie ułatwia dalsze konsultacje i analizy wykonanych badań.  Pełna  integracja przeglądarki z system CGM NETRAAD PACS/RIS umożliwia tworzenie historii wykonanych badań, list roboczych oraz prowadzenie elektronicznego rekordu pacjenta.

Możliwość stworzenia jednej sieci umożliwia przesyłanie obrazów pomiędzy jednostkami. Dany obraz radiologiczny może zostać opisywany przez lekarzy z innych placówek medycznych. Wprowadzenie do codziennej praktyki diagnostyki przy pomocy sprzętu tak wysokiej klasy umożliwi organizację w jednym systemie wczesnego rozpoznania zmian nowotworowych. Przyczyni się do zapobiegania rozwojowi tych chorób oraz utrzymania  zdrowia i życia wielu kobiet. – tłumaczy Waldemar Grudzień, Prezes Zarządu CompuGroup Medical Polska.

Warto podkreślić, iż wczesne wykrycie raka piersi i wdrożenie specjalistycznego leczenia może doprowadzić do niemalże całkowitego wyleczenia. Nowotwór wykryty w stadium zaawansowanym daje znacznie mniejsze szanse na całkowite wyleczenie. Warto podkreślić, że 95 % kobiet, u których diagnoza  została postawiona we wczesnym stadium choroby wygrało walkę z nowotworem piersi.

Dodaj komentarz