Pacjent zmarł po podaniu kontrastu. Sprawa trafiła do prokuratury

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, podjął decyzję dotyczącą sprawy pacjenta, który zmarł w wyniku badania rezonansem magnetycznym jamy brzusznej przy użyciu środka kontrastowego. W jego komunikacie podkreślono brak uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta przed podaniem środka kontrastowego oraz niedostateczne zebranie informacji dotyczących obecności czynników ryzyka ostrych reakcji niepożądanych.

Decyzja Rzecznika wyłoniła istotne pytania dotyczące kwalifikacji pacjenta oraz konieczności podjęcia działań redukujących ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji. Wystosował on wniosek dotyczący naruszenia praw pacjenta, żądając wyjaśnień od podmiotu leczniczego oraz interwencji prokuratury w tej sprawie.

Po analizie wyjaśnień zebranych od prokuratury, konsultanta medycznego i podmiotu leczniczego, Rzecznik stwierdził naruszenia praw pacjenta do należytej staranności udzielania świadczeń zdrowotnych, informacji o stanie zdrowia oraz dokumentacji medycznej. Zaznaczył, że choć czynności ratunkowe zostały podjęte, ich zakres nie był wystarczający, zwłaszcza w kontekście reakcji anafilaktycznej, która wymagała innych środków farmakologicznych.

W swoich zaleceniach dla placówki medycznej, Rzecznik wskazał na konieczność szkoleń personelu medycznego, weryfikacji procedur oraz zmiany sposobu przeprowadzania badań podmiotowych. Szpital został wezwany do odniesienia się do tych zaleceń w ciągu 30 dni.

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta rzuca światło na potrzebę ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dbania o bezpieczeństwo pacjentów podczas badań diagnostycznych. Jej konsekwencje mają na celu poprawę standardów opieki zdrowotnej i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości.

Dodaj komentarz