Pacjent w centrum uwagi

O wielu już lat na licznych konferencjach i spotkaniach branżowych poruszany jest temat tzw. e-Zdrowia. Środowiska naukowe, ustawodawcze jak również świadomi menadżerowie zarządzający placówkami medycznymi próbują znaleźć odpowiedź na pytania: jak wykorzystać potencjał aktualnej cyfrowo-technologicznej rewolucji oraz jak fizycznie dokonać cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia? Kolejnym ważnym zagadnieniem jest sposób w jaki należy dostosować formy opieki zdrowotnej i społecznej do nowych oczekiwań oraz możliwości poszczególnych zróżnicowanych grup odbiorców usług medycznych. Rozpatrując aktualną sytuację rynku medycznego w naszym kraju można bez trudu wykazać, że głównym podmiotem cyfrowej transformacji jest pacjent.

W dzisiejszym świecie uwarunkowanym swobodnym przepływem informacji, trudno jest sobie wyobrazić podmiot świadczący usługi, który nie posiada metody skutecznego komunikowania się z odbiorcą tychże usług. Wiele jednostek medycznych w Polsce, doskonale rozumiejących tą zależność przeszło do działania uruchamiając w swoich informatycznych systemach medycznych rozwiązania umożliwiające bezpośredni kontakt szpitala z pacjentami. Doskonałym przykładem takiej transformacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, które w tym roku umożliwiły swoim pacjentom rejestrowanie wizyt lekarskich, odbieranie wyników badań oraz wykonywaniu samokontroli (monitorowanie masy ciała, poziomów glukozy itp.) za pośrednictwem Internetu. Pacjenci nie otrzymują już także drukowanych recept, gdyż lekarze w tych jednostkach wystawiają tzw. e-Recepty, umożliwiające odbiór w aptekach przepisanych leków na podstawie dowodu osobistego.

Wdrożenie e-Usług wymaga od szpitali spełniania wielu formalnych kryteriów określonych przez ustawodawcę (należy pamiętać, że usługi tego typu stanowią cześć ogólnopolskiego projektu informatycznego koordynowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia), a także potrzebują nowoczesnego medycznego systemu informatycznego klasy HIS (Hospital Information System) oraz sprawnego zaplecza technologicznego w tym wydajnego systemu bazodanowego (w przypadku SPZOZ w Radzyniu Podlaskim oraz w Parczewie jest to odpowiednio system medyczny CGM CLININET dostarczony przez firmę CompuGroup Medical Polska oraz system bazodanowy dostarczany przez firmę Oracle).

Na wdrożeniu tego typu rozwiązań zyskują nie tylko w oczywisty sposób pacjenci (lepsza i szybsza obsługa oraz możliwość gromadzenia i przetwarzania danych zdrowotnych w prosty sposób przekładająca się na poprawę kondycji zdrowotnej), ale także lekarze, którzy mogą więcej czasu poświęcić na skuteczne leczenie.

Dodaj komentarz