Odkryto związek, który może przedłużyć ludzkie życie

Naukowcy z Buck Institute for Aging Research w Stanach Zjednoczonych odkryli, że kwas alfa-ketoglutarowy (AKG) pomaga zapobiegać chorobom związanym z wiekiem i ciężkiej starości.

Chociaż dotychczas wykazano, że związek ten jest skuteczny u myszy, eksperci mają nadzieję, że AKG może być lekiem przedłużającym aktywne życie ludzi. Artykuł z wynikami prac naukowych został opublikowany w czasopiśmie „Cell Metabolism”.

Naukowcy odkryli, że AKG, dostarczana organizmowi wraz z pożywieniem w postaci soli wapniowej, nie tylko przedłużyła życie glisty, ale także sprzyjała długowieczności u myszy. Kwas alfa-ketoglutarowy jest niezbędnym składnikiem cyklu kwasów trikarboksylowych (cykl Krebsa) zaangażowanym w oddychanie komórkowe i jest również potrzebny w wielu innych procesach komórkowych. U ludzi poziomy AKG spadają dziesięciokrotnie między 40 a 80 rokiem życia. Związku tego nie można uzupełniać pożywieniem, ale można za to przyjmować go w postaci suplementu diety.

Naukowcy wstrzyknęli AKG dwóm kohortom gryzoni w wieku 18 miesięcy. W pierwszej kohorcie średnia długość życia i współczynnik przeżycia samic wzrosły odpowiednio o 16,6 i 19,7 procent. Podobną sytuację zaobserwowano w drugiej kohorcie, gdzie wskaźniki te wzrosły odpowiednio o 10,5 i 8 proc. U samców przeżycie nie zmieniło się znacząco, ale oczekiwana długość życia wzrosła odpowiednio o 9,6 i 12,8 procent w pierwszej i drugiej kohorcie.

Po 9 miesiącach suplementacji AKG samice doświadczyły znaczącej poprawy zdrowia, a samce po 11 miesiącach. Trwało to 33 miesiące, do ostatniego pomiaru wskaźników. Zmniejszyła się również fenotypowa manifestacja takich oznak starzenia jak wypadanie sierści, utrata koloru sierści i pogorszenie jej stanu, zaburzenia chodu, utrata słuchu i inne. Związane z wiekiem zmiany u myszy, które nie otrzymały AKG, wyrażały się wzrostem poziomu cytokin prozapalnych, które było tłumione u gryzoni, które otrzymały lek.

Dodaj komentarz