Odkryto związek autyzmu z epilepsją

Według badań, niemal jedna trzecia osób z szerokim spektrum zaburzeń autystycznych cierpi jednocześnie na epilepsję. Dotychczas jednak było bardzo mało badań klinicznych w zakresie związku pomiędzy tymi dwoma zaburzeniami neurologicznymi.

Epilepsja jest zaburzeniem neurologicznym charakteryzującym się powtarzającymi się napadami oraz drgawkami. Autyzm jest zaburzeniem behawioralnym, które wpływa na zdolność interakcji społecznej oraz rozwój językowy, co często skutkuje rygorystycznym, systematycznym i powtarzalnym zachowaniem chorej osoby. Oba zaburzenia mogą mieć różny stopień nasilenia. Teraz badania wykazały, że dorosłe osoby cierpiące na epilepsję, częściej wykazują objawy autyzmu oraz syndromu Aspergera.

Dotychczas, w wielu przypadkach u dorosłych osób z epilepsją nie diagnozowano i nie leczono objawów autyzmu. Związek pomiędzy tymi dwoma zaburzeniami został wykazany w badaniu, które pokazało, że napady epilepsji powodują nieprawidłowe funkcjonowanie obszarów mózgu odpowiedzialnych za socjalizowanie, co skutkuje objawami podobnymi do autyzmu, czyli zaburzeniami normalnej interakcji społecznej oraz sztywnymi i powtarzalnymi cyklami zachowania.

Przed tymi badaniami kwestia interakcji społecznej oraz zarządzania behawioralnego dla ludzi z epilepsją była źle diagnozowana, a naukowcy nie odkryli sposobu wyjaśnienia tych objawów. Bez diagnozy nie można było stworzyć planu leczenia.

Nowe dowody tłumaczą jednak, że zaburzenia w mózgu podczas ataku epilepsji mogą wyjaśnić przyczynę występowania objawów autyzmu. Nie było również zaskoczeniem to, że im częściej występowały ataki epilepsji, tym poważniejsze były zaburzenia zdolności społecznych pacjenta.

Wyniki tych badań mogą oznaczać, że osoby cierpiące na epilepsję będą mogły korzystać z szerokiego zakresu metod leczenia objawów autyzmu, co może pomóc pacjentom z problemami, z którymi borykają się w swoim codziennym życiu. Oferuje to szansę znacznego polepszenia ogólnej jakości życia osób z epilepsją.

Dodaj komentarz