Odkryto sposób na powstrzymanie śmiertelnych chorób mózgu

Międzynarodowa grupa naukowców z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych odkryła kompleks białkowy, który zapobiega powstawaniu agregatów białkowych, obserwowanych w przypadku nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, pląsawica Huntingtona i ataksja rdzeniowo-móżdżkowa.

Kompleks związany z polipeptydem (NAC)jest białkiem opiekuńczym, to znaczy, że jego funkcją jest przywrócenie prawidłowej struktury białka i eliminacja związków o wadliwej strukturze. Naukowcy wykazali, że rozpoznaje on typy białek podatnych na agregację, w tym białka zawierające poliglutaminę (PolyQ), i zapobiega tworzeniu się płytek związanych z uszkodzeniem tkanek nerwowych.

Eksperci przeanalizowali komórki nerwowe myszy, w których występował obniżony poziom NAC. Okazało się, że aktywnie tworzą one toksyczne formy białek PolyQ, co spowodowało uszkodzenie organelli.

Badacze ustalili, że podjednostka N-βNAC, która wiąże się z rybosomami, odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu pojawianiu się agregatów.

Dodaj komentarz