Odkryto śmiertelne niebezpieczeństwo miejskiego powietrza. Może doprowadzić do…

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda odkryli istotny związek między zanieczyszczeniem powietrza a zwiększonym ryzykiem zaburzeń neurologicznych, w tym choroby Parkinsona, choroby Alzheimera i innych śmiertelnych rodzajów demencji. Artykuł z wynikami badania został opublikowany w czasopiśmie „The Lancet Planetary Health”.

Naukowcy przyjrzeli się danym dotyczącym przyjęć do szpitali w Ameryce z powodu chorób neurologicznych w latach 2006-2017 i porównali je z szacunkami stężenia cząstek PM2,5 w powietrzu miejskim w miejscu zamieszkania. Biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, takie jak status socjoekonomiczny, eksperci stwierdzili, że na każde pięć mikrogramów PM2,5 na metr sześcienny powietrza zwiększa się o 13% ryzyko hospitalizacji z powodu choroby Parkinsona, choroby Alzheimera i pokrewnych postaci demencji.

Ryzyko to pozostawało podwyższone nawet poniżej rzekomo bezpiecznych poziomów narażenia na PM2,5, które według standardów US EPA wynoszą średnio 12 mikrogramów na metr sześcienny rocznie lub mniej.

Najwyższe ryzyko przyjęcia do szpitala z chorobą Parkinsona stwierdzono u osób starszych w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, podczas gdy choroba Alzheimera i inne formy demencji były najczęściej spotykane wśród osób starszych żyjących na Środkowym Zachodzie.

Dodaj komentarz