Odkryto przyczynę rozwoju szczególnie niebezpiecznego typu raka

Naukowcy z Instytutu Wistar w Stanach Zjednoczonych odkryli, że komórki raka piersi, którym brakuje tlenu, wysyłają sygnały powodujące zmiany onkogenne w otaczających tkankach nabłonkowych. Mechanizm ten ma kluczowe znaczenie dla progresji nowotworu, co może pomóc naukowcom opracować nowe metody leczenia szczególnie niebezpiecznych postaci chorób – poinformowano w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Developmental Cell”.

W trakcie eksperymentów biolodzy hodowali komórki raka piersi w warunkach niedoboru tlenu, aby zasymulować niedotlenienie, które obserwuje się w mikrośrodowisku otaczającym guz wewnątrz organizmu. Biolodzy odkryli, że związki sygnałowe są zawarte w małych pęcherzykach zewnątrzkomórkowych, które transportują je do innych komórek biorców. W efekcie w tych ostatnich zmienia się aktywność mitochondriów, co jest przyczyną nieuregulowanej morfogenezy tkanek nabłonkowych w okolicy guza.

Ponadto w komórkach biorców zmienia się ekspresja genów związanych z ruchliwością, organizacją cytoszkieletu i kontaktami międzykomórkowymi. Komórki nabłonkowe również wykazywały zwiększoną odpowiedź zapalną i rzadziej umierały. Ogólnie, komórki złośliwe wpływały na architekturę komórkową gruczołu sutkowego za pomocą sygnałów onkogennych. Zdrowe komórki wykazywały zmiany morfologiczne, zaczęły się intensywnie dzielić i wyróżniały się żywotnością. Wreszcie komórki rakowe uzyskały mobilność, co umożliwiło im migrację z pierwotnego ogniska i utworzenie przerzutów.

Dodaj komentarz