Odkryto prosty sposób na zachowanie zdrowego serca

Ludzie, którzy podchodzą do życia z optymizmem, są mniej w mniejszym stopniu narażeni na rozwój choroby sercowo-naczyniowej. Wnioski te płyną z badań opublikowanych w czasopiśmie „BMJ Open”.

Naukowcy przeanalizowali dane zebrane od 4900 mieszkańców USA, pochodzenia latynoskiego. Wszystkie osoby zostały podzielone na grupy, w zależności od wskaźnika masy ciała, mobilności, poziomu glukozy w osoczu, ciśnienia krwi. Poziom optymizmu u ochotników został zmierzony za pomocą specjalnego testu. Okazało się, że optymiści znacznie rzadziej niż pesymiści, narzekają na stan swojego serca.

Ci, którzy często są w dobrym nastroju, zazwyczaj mają zdrowsze serce – mówią badacze.

Według autorów badania, do chwili obecnej nie ma jednoznacznych danych na temat związku między stanem psychicznym a stanem ludzkiego serca. Jednak przeprowadzone doświadczenie wykazuje bardzo wyraźną korelację.

Dodaj komentarz