Odkryto nowy skuteczny środek przeciwko koronawirusowi

Zespół światowych naukowców odkrył nowy lek, który ma potencjał do walki z koronawirusem. Badacze odkryli nowy skuteczny środek, który pomaga szybko pozbyć się organizmu koronawirusa SARS-CoV-2 u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego COVID-19.

Badania kliniczne wykazały, że peginterferon lambda aktywuje obronę przeciwwirusową, która chroni układ oddechowy przed patogenami układu oddechowego. Artykuł z wynikami badania został opublikowany w czasopiśmie „The Lancet Respiratory Medicine”.

W podwójnie ślepej próbie leku wzięło udział 60 osób, które zostały losowo podzielone na dwie równe grupy. Badanie kontynuowano przez siedem dni po wystąpieniu pierwszych objawów lub pozytywnym wyniku SARS-CoV-2. Grupie eksperymentalnej podano pojedynczą dawkę 180 mikrogramów peginterferonu lambda we wstrzyknięciu podskórnym, a grupie kontrolnej podano placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był stosunek pacjentów pomiędzy dwiema grupami, u których analiza PCR nie wykryła RNA koronawirusa w siódmym dniu.

U pacjentów otrzymujących peginterferon, poziom RNA koronawirusa spadł bardziej niż u osób z grupy placebo. Siódmego dnia u 80% osób z grupy eksperymentalnej, miano wirusa spadło poniżej wykrywalnego poziomu (w grupie placebo tylko 40%). Ogólnie lek przyspieszył oczyszczanie patogenu z organizmu o trzy dni. Najskuteczniej działał na pacjentów ze stosunkowo wysokim poziomem wirusa, osiągając kopie wirusa od 10 do 6 stopnia na mililitr krwi. Przy niższym mianie wirusa, kiedy zwykle nie jest wymagane specyficzne leczenie, powrót do zdrowia był równie szybki w obu grupach.

Dodaj komentarz