Odkryto nowy, skuteczny sposób leczenia śmiertelnego guza mózgu

Naukowcy z Brigham Women’s Hospital w Bostonie stworzyli nową, wysoce skuteczną metodę leczenia glejaka za pomocą komórek macierzystych umieszczonych w hydrożelowych kapsułkach.

Komórki te atakują komórki nowotworowe, rozpoznając na ich powierzchni receptory specyficzne dla glejaka. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Nature Communications”.

Glejaki wielopostaciowe są bardzo agresywnym typem złośliwych guzów mózgu, które rozwijają się z wadliwych komórek neurogleju, komórek podtrzymujących tkankę nerwową. Obecny standard opieki nad chorymi, to chirurgiczne usunięcie śmiertelnego guza, a następnie radioterapia i chemioterapia, ale w ponad 90 procentach przypadków choroba powraca ze skutkiem śmiertelnym.

Obecnie naukowcy opracowują bardziej obiecujące metody terapii komórkowej, w której do leczenia wykorzystuje się komórki macierzyste z tkanek własnych pacjenta, np. szpiku kostnego. Komórki te poruszają się w kierunku guza, przyciągane przez jego sygnały chemiczne i integrują się z jego mikrośrodowiskiem, po czym uwalniają cząsteczki toksyczne dla komórek nowotworowych.

W nowym badaniu naukowcy zidentyfikowali odpowiednie cele, na które mogą działać komórki macierzyste. W tym celu poszukiwali komórek nowotworowych (CTC) krążących we krwi zarówno mysiego modelu glejaka, jak i we krwi pacjentów z guzem mózgu. CTC są markerami wskazującymi na obecność guza w organizmie i przenoszą specyficzne cząsteczki receptora. Okazało się, że CTC z różnych próbek niosą różne poziomy receptorów śmierci komórkowej.

Komórki macierzyste pobrano ze szpiku kostnego zdrowych pacjentów, po czym zmodyfikowano je w taki sposób, że wytworzyły białko TRAIL, które wiąże się z receptorami śmierci komórkowej.

Aby przetestować skuteczność terapii komórkowej, naukowcy najpierw wydrukowali minimózg z glejakiem, który wykazał znaczne zmniejszenie wzrostu guza po leczeniu otoczkowanymi komórkami. Dwufunkcyjne komórki macierzyste wszczepiono następnie myszom do jamy po resekcji guza.

Siódmego dnia zaobserwowano znaczne zmniejszenie objętości tkanki nowotworowej.

Dodaj komentarz