Odkryto nowy skuteczny sposób leczenia raka

Naukowcy z Singapuru ujawnili istnienie kluczowego mechanizmu leżącego u podstaw rozwoju i nawrotu przerzutów nowotworowych. Badacze wierzą, że pozwoli im to opracować nowe metody skutecznego leczenia raka. Artykuł z wynikami badania został opublikowany w czasopiśmie „Proceedings of National Academy of Sciences”.

Praca informuje o odkryciu mechanizmu, w który zaangażowane jest białko MBNL1. W wielu przypadkach ta cząsteczka jest obecna w małych ilościach w komórkach raka piersi, żołądka, płuc i prostaty, które stanowią 49 procent wszystkich nowotworów zdiagnozowanych w 2018 roku. Istnieją dowody, że to brak MBNL1 jest odpowiedzialny za słabe przeżycie pacjentów z rakiem.

MBNL1 wiąże się z mRNA (produktem pośrednim aktywnych genów) i reguluje składanie, proces, w którym regiony, które nie kodują białka i nazywane są intronami, są wycinane z RNA. W ten sposób białko reguluje naprawę DNA, cykl życia komórki, w tym podział. Wykazano, że hamuje onkogenezę i rozwój przerzutów w raku piersi i jelit.

Odkryto również, że w komórkach rakowych niedobór MBNL1 sprzyja pomijaniu eksonów podczas dojrzewania genu MAP2K7. Egzony są częściami kodującymi RNA, które są bezpośrednio zaangażowane w syntezę białek. W niektórych przypadkach, jeśli ekson jest poważnie uszkodzony w wyniku mutacji, jest pomijany, co powoduje syntezę niepełnej, ale wciąż funkcjonalnej wersji białka. MAP2K7 odgrywa kluczową rolę w transdukcji sygnału w komórce, a jego izoforma z brakiem eksonu-2 może wywoływać pojawienie się komórek rakowych o różnych właściwościach, co czyni chorobę odporną na leczenie.

Mediatorem między wysokim poziomem patogennej izoformy MAP2K7 a pojawieniem się nowych linii komórek rakowych, była kinaza JNK (kinaza N-terminalna c-Jun). Tłumienie JNK za pomocą inhibitorów zmniejszy aktywność komórek raka macierzystego. Jeden z inhibitorów, D-JNKI-1, ma obiecujący efekt przeciwnowotworowy i obecnie przechodzi badania kliniczne.

Dodaj komentarz