Odkryto nowy sekret długowieczności. To nie tylko geny i styl życia

Naukowcy z University of Washington odkryli, że długowieczność człowieka zależy nie tylko od jego genów, ale także od tego, gdzie mieszka dana osoba. Zostało to zgłoszone w artykule opublikowanym w „International Journal of Environmental Research and Health”.

Badacze przeanalizowali dane dotyczące miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia i stanu cywilnego 145 tysięcy osób, które zmarły w wieku 75 lat i starszych, w latach 2011-2015. Ponadto, wzięto pod uwagę czynniki środowiskowe, takie jak ubóstwo, dostęp do transportu i opieki medycznej, odsetek ludności w wieku produkcyjnym, zanieczyszczenie powietrza i liczba terenów zielonych. W ten sposób można było dokładnie określić, które warunki życia przyczyniły się do osiągnięcia wieku stu lat.

Okazało się, że umiejętność poruszania się po okolicy (przyczynia się to do aktywności fizycznej i łatwego dostępu do sklepów spożywczych i klinik), wysoki status społeczno-ekonomiczny i wysoki odsetek ludności w wieku produkcyjnym, są pozytywnie skorelowane z długim okresem życia. Ponadto, naukowcy odkryli różnicę między płciami: kobiety częściej dożywały stu lat niż mężczyźni.

Dodaj komentarz