Odkryto nowy mechanizm starzenia

Naukowcy z Monash University (Australia) zidentyfikowali kluczowy proces we wszystkich ludzkich komórkach, który przyczynia się do starzenia się, a także rozwoju chorób związanych z wiekiem, takich jak rak lub zaburzenia neurodegeneracyjne.

Eksperci badali autofagię, w której komórki rozpoznają, absorbują i niszczą wadliwe białka, fragmenty błon komórkowych, części wirusów lub bakterii. Schwytane „śmieci” są wykorzystywane przez komórkę do uzyskiwania energii i substancji niezbędnych do jej żywotnej aktywności. W przypadku braku skutecznej autofagii, komórki są przeciążane własnymi „odpadami”, które mogą powodować różne choroby, w tym cukrzycę, dystrofię mięśniową, chorobę Parkinsona i zespół Alzheimera.

Rozpoznanie i wiązanie „śmieci” zachodzi za pomocą specyficznych receptorów białkowych, po czym jest wychwytywane przez membranę izolacyjną i wysyłane do lizosomów, gdzie jest niszczone. Wcześniej uważano, że „kontaktowanie się” receptorów z wychwytywanymi ciałami, aktywuje membranę. Jednak naukowcy odkryli, że receptory blokujące wiążące się z membranami, nie zatrzymują procesu. Zamiast tego, membrany same rekrutują receptory, dzięki czemu autofagia przebiega bardziej efektywnie. Awarie występujące na tym etapie są przyczyną wielu chorób.

Konieczne jest opracowanie nowych narzędzi, które uwzględnią ten nowo odkryty mechanizm – podsumowują naukowcy.

Dodaj komentarz