Odkryto nowy mechanizm starzenia

Naukowcy z Vienna Veterinary University i Vienna Medical University zidentyfikowali nowy mechanizm starzenia, który jest spowodowany zmniejszeniem aktywności deacetylaz histonowych. Związki te katalizują usuwanie grup acetylowych w histonach – białkach jądrowych związanych z pakowaniem nici DNA i regulacją aktywności genów.

Badacze odkryli mechanizm w trakcie badań na rybach Nothobranchius furzeri (gatunek słodkowodnej ryby z rzędu karpieńcokształtnych), których żywotność wynosi tylko 3-4 miesiące.

Biologowie wykazali, że poziom deacetylazy zmniejsza się w miarę starzenia się, co prowadzi do zwiększenia syntezy CDKN1A – inhibitorów białkowej kinazy cyklino-zależnej, które są zaangażowane w odpowiedzi komórkowe na uszkodzenie DNA. To samo zaobserwowano w komórkach starzejących się myszy.

Zdaniem naukowców, wyniki badania pokazują, że starzenie się jest ściśle związane z regulacją epigenetyczną cyklu komórkowego i jest programowane przez ewolucję. Zmiany aktywności genów w tym przypadku mogą być odwracalne.

Dodaj komentarz