Odkryto nową substancję, która leczy koronawirusa

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego odkryli nową substancję, która może pomóc w leczeniu COVID-19. Nieoczekiwanie wykazano, że K777, który jest uważany za potencjalny lek przeciwko chorobie Chagasa, jest skutecznym inhibitorem katepsyny L, enzymu, który przyczynia się do zakażania ludzkich komórek wirusem. Artykuł z wynikami badania opublikowano w czasopiśmie „ACS Chemical Biology”.

Jak wiadomo, SARS-CoV-2 nie może przyczepiać się do ludzkich komórek i infekować je, dopóki ludzki enzym zwany katepsyną L, nie rozbije białka S (białka wypustek) wirusa. Jednocześnie katepsyna ma bardzo podobną budowę do cruzain, która jest produkowana przez pasożyta Trypanosoma cruzi, czynnik wywołujący chorobę Chagasa (trypanosomatoza amerykańska). Jest to przewlekła choroba tropikalna, która przyczynia się do rozwoju niewydolności serca i innych nieodwracalnych uszkodzeń narządów wewnętrznych.

Naukowcy wykazali, że niskie stężenia K777 hamują katepsynę L, co może zmniejszać zdolność SARS-CoV-2 do infekowania komórek bez ich uszkadzania. W doświadczeniach stosowano różne linie komórkowe, ale nie wszystkie inhibitory wykazywały skuteczne działanie. Eksperci przypisują to faktowi, że nie wszystkie linie komórkowe, wytwarzają taką samą ilość katepsyny L lub taką samą ilość ACE2. ACE2 jest receptorem komórkowym, którego wirusowe białko wypustkowe wykorzystuje do wiązania się z błoną komórkową po przecięciu przez katepsynę L.

Testowane linie komórkowe uzyskano z nabłonka nerek afrykańskiej małpy zielonej, ludzkiego nabłonka szyjki macicy i dwóch typów ludzkiego nabłonka płuc. Są to komórki rakowe, więc ich właściwości molekularne mogą różnić się od zdrowych ludzkich komórek płuc lub szyjki macicy.

Jednocześnie wykazano, że eksperymentalny środek terapeutyczny oparty na K777, zapobiega uszkodzeniom płuc w wyniku zakażenia koronawirusem u zwierząt i jest dobrze tolerowany przez osoby, które brały udział w badaniach klinicznych.

Dodaj komentarz