Odkryto lek, który zmniejsza ryzyko śmierci z powodu koronawirusa

Zespół światowych naukowców z Columbia University w Stanach Zjednoczonych odkrył, że u pacjentów z COVID-19, którzy przyjmowali statyny w celu obniżenia poziomu cholesterolu, ryzyko śmierci spadło o około połowę. Lek, który ratuje przed śmiercią z powodu SARS-CoV-2, opisano w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Nature Communications”.

Eksperci przeanalizowali dane dotyczące 2626 pacjentów z koronawirusem, którzy byli hospitalizowani podczas pierwszych 18 tygodni pandemii. Jednocześnie 648 osób regularnie przyjmowało statyny przed rozwojem COVID-19.

Wśród otrzymujących statyny, 96 osób (14,8%) zmarło w szpitalu w ciągu 30 dni od hospitalizacji, w porównaniu ze 172 pacjentami (26,5%), którzy nie przyjmowali statyn. Naukowcy wzięli pod uwagę różnice demograficzne, choroby współistniejące i inne leki, które mogą wpływać na wynik choroby. Oszacowali, że statyny a o 50% zmniejszyły śmiertelność wewnątrzszpitalną w ciągu pierwszych 30 dni hospitalizacji. Leki redukowały również białko C-reaktywne, które jest markerem zapalenia.

Jednak statyny nie zmniejszyły ryzyka konieczności inwazyjnej wentylacji mechanicznej (18,6 procent dla osób przyjmujących statyny w porównaniu z 21,9 procent), liczby dni wentylacji (13,5 w porównaniu z 12,8 procent) ani długości pobytu w szpitalu (siedem w porównaniu z siedmioma procentami).

Dodaj komentarz