Nowoczesne leczenie – Green Laser | NanoKnife

Współczesna onkologia to coraz częściej małoinwazyjne techniki leczenia. Dają one szansę tym chorym, u których tradycyjna operacja nie byłaby możliwa. Ich zastosowanie zmniejsza ryzyko powikłań, dzięki czemu Pacjenci szybciej wracają do zdrowia.

Green Laser

Green laser jest małoinwazyjną metodą zabiegową wykorzystywaną w leczeniu nowotworów stercza. Stosujemy ją u Pacjentów obciążonych ryzykiem powikłań operacyjnych, z przeciwwskazaniami kardiologicznymi do znieczulenia ogólnego, a także u chorych z zaburzeniami krzepnięcia, którzy dotychczas nie kwalifikowali się do tradycyjnej operacji chirurgicznej.

Zabieg trwa około 45 minut. Polega na użyciu zielonej wiązki światła, o określonej długości, którą docieramy do chorej tkanki stercza i ją odparowujemy. Wiązka w większości pochłaniana jest przez hemoglobinę.

Tkanki leżące głębiej, nieco gorzej poddają się energii lasera, na skutek słabszego unaczynienia i – co za tym idzie – mniejszej ilości hemoglobiny. Zabieg jest całkowicie nieinwazyjny. Dzięki powierzchownemu działaniu promienia możliwe jest ponowne, trwałe połączenie tkanek. Green laser jest urządzeniem bezpiecznym. Przy tej metodzie leczenia bardzo rzadko dochodzi do zaburzeń wzwodu. Cewnik po zabiegu utrzymuje się najwyżej 24 godziny. Czasami w ogóle nie ma potrzeby jego instalacji. Zwiększenie mocy oraz wiązki laserowej o 50%, umożliwia waporyzację (odparowanie) dwukrotnie większego obszaru tkanki.

NanoKnife

W ubiegłym roku Centrum Onkologii w Bydgoszczy dołączyło do grona nielicznych szpitali w Polsce, posiadających najnowocześniejsze urządzenie do małoinwazyjnego leczenia raka trzustki, nerki, stercza, płuca i wątroby.

NanoKnife, to obecnie jedyne narzędzie działające na zasadzie nieodwracalnej elektroporacji IRE – wykorzystuje prąd elektryczny o wysokim napięciu. Niszczy skutecznie i niezwykle precyzyjnie tkanki nowotworowe w miejscach, które z racji lokalizacji do tej pory uznawane były za nieoperacyjne.

NanoKnife oddziałuje prądem elektrycznym w postaci mikrosekundowych impulsów wysokiego napięcia na chore tkanki. Impulsy przekazywane są do ogniska chorobowego za pośrednictwem kilku sond – igieł. Umieszcza się je wokół zmiany, pod kontrolą USG lub tomografu komputerowego. Dzięki przepływowi prądu o napięciu 1500- 3000 V otwierają się pory w błonach komórek nowotworowych. Uszkodzone komórki obumierają, a następnie są usuwane z organizmu przez układ odpornościowy Pacjenta. Przed zabiegiem chory poddawany jest szczegółowym badaniom diagnostycznym (USG, TK, MR, RTG). Dodatkowo wykonywane są: badanie krwi, ocena wydolności układu krążenia i EKG. W określonych przypadkach lekarz zleca uzupełniające badania obrazowe – scyntygrafię kości, czy badanie PET.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Inne metody ablacji wykorzystujące oddziaływanie cieplne (termo lub krioablację) niszczą wszystkie struktury w obszarze swojego działania, NanoKnife – nie. Jest to szczególnie ważne przy leczeniu zmian zlokalizowanych przy istotnych strukturach (naczyniach, nerwach), których uszkodzenie miałoby szkodliwy wpływ na dalsze funkcjonowanie organizmu.

NanoKnife umożliwia operatorowi wyjątkowo precyzyjne zaplanowanie obszaru działania leczniczego. W trakcie zabiegu można ustalać i modyfikować parametry urządzenia, by uzyskać jak najlepszy efekt leczniczy. Zabieg trwa kilkadziesiąt minut i zwykle następnego dnia chory może udać się do domu. Metoda wykorzystywana jest w walce z nowotworami: trzustki, nerki, stercza, płuca czy wątroby. Trwają badania nad zastosowaniem jej w leczeniu nadciśnienia tętniczego niewrażliwego na leczenie farmakologiczne, leczenia trudno gojących się ran czy w chirurgii naczyniowej.

Centrum Onkologii w Bydgoszczy było pierwszym szpitalem w Polsce, w którym przeprowadzono zabieg elektroporacji raka stercza. Leczenie z użyciem NanoKnife daje szereg zalet. Umożliwia operowanie zmian w miejscach, które do tej były uważane za nieoperacyjne. Nie oddziałuje ciepłem na leczone tkanki. Jest bardzo precyzyjny i minimalizuje ryzyko powikłań. Pozwala niszczyć komórki, znajdujące się w sąsiedztwie struktur krytycznych, np. naczyń krwionośnych i przewodów żółciowych. Nie narusza zdrowych komórek. Metoda sprawia, że Pacjenci nie wymagają dłuższej hospitalizacji i szybko wracają do zdrowia. Niestety, zabiegi z użyciem NanoKnife nadal nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

dr n. med. Jerzy Siekiera
Koordynator Oddziału Klinicznego Urologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Dodaj komentarz