Nowe badania: leki przeciwdepresyjne mogą powodować długotrwałą depresję

Od lat wiadomo, że przewlekłe zażywanie leków przeciwdepresyjnych SSRI (selektywne inhibitory wychwytu serotoniny) często powoduje, że ludzie czują się apatyczni lub mniej zaangażowani w swoje życie, a ostatecznie bardziej przygnębieni. Jest to częsty powód, dla którego członkowie rodziny zachęcają pacjentów do szukania pomocy w zmniejszeniu lub odstawieniu leków.

Apatia wywołana SSRI występuje u dorosłych i obejmuje utratę funkcji poznawczych i czynności płata czołowego. Dorośli z otępieniem są szczególnie podatni na apatię wywołaną przez leki przeciwdepresyjne.

Niedawne badania naukowe dokonały przeglądu literatury antydepresyjnej i wykazały, że po każdej wstępnej poprawie, często następuje oporność na leczenie i pogarszająca się depresja. Naukowcy porównują ten problem do późnych dyskinez wywołanych przez leki przeciwpsychotyczne i nazywają to dysforią późną, „aktywnym procesem, w którym obraz depresyjny jest spowodowany ciągłym podawaniem leku przeciwdepresyjnego”. Opierając się na badaniach na szczurach, badacze wysunęli hipotezę, że przyczyną może być „arboryzacja dendrytowa” – zwiększony wzrost komórek nerwowych – spowodowany przewlekłą ekspozycją na leki przeciwdepresyjne.

W metaanalizie 46 badań naukowcy ustalili, że odsetek nawrotów u pacjentów leczonych lekami przeciwdepresyjnymi (44,6 procent) był znacznie wyższy niż u pacjentów otrzymujących placebo (24,7 procent). Stwierdzili również, że silniejsze leki przeciwdepresyjne powodowały zwiększone ryzyko nawrotu po odstawieniu leku.

Dodaj komentarz