Niezwykłe korzyści zdrowotne kakao. Pij je jak najczęściej

Lubicie pić kakao? To świetnie. Naukowcy z University of Birmingham w Wielkiej Brytanii i University of Illinois w USA odkryli, że flawanole zawarte w kakao poprawiają funkcjonowanie mózgu młodych, zdrowych dorosłych, w tym przepływ krwi i zdolności poznawcze. Ponadto są korzystne dla szybkiego powrotu do zdrowia po łagodnych chorobach naczyniowych – donosi Scientific Reports.

W podwójnie ślepej próbie, która składała się z dwóch eksperymentów, wzięło udział 18 ochotników. W pierwszej próbie ludzie otrzymywali kakao bogate we flawonole, a w drugiej kakao z niską zawartością flawonoli. Jednocześnie ani sami uczestnicy, ani eksperymentatorzy nie wiedzieli, jaki rodzaj kakao badani otrzymywali w każdym przypadku. Dwie godziny po spożyciu kakao uczestnicy wdychali powietrze zawierające 5 procent dwutlenku węgla, czyli około stukrotnie więcej niż normalnie.

Zwiększone stężenie dwutlenku węgla prowadzi do zwiększenia przepływu krwi w naczyniach mózgu, co pozwala organizmowi skuteczniej pozbyć się dwutlenku węgla i zwiększyć poziom dopływu tlenu do tkanek. Za pomocą funkcjonalnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni, naukowcy zmierzyli nasycenie krwi tlenem w korze czołowej, która odgrywa kluczową rolę w planowaniu, regulowaniu zachowania i podejmowaniu decyzji. Ponadto wolontariusze musieli rozwiązywać złożone problemy psychologiczne.

Okazało się, że zastosowanie flawonoli trzykrotnie zwiększyło natlenienie i przyspieszyło je o minutę. W tym przypadku uczestnicy radzili sobie lepiej w złożonych testach poznawczych, rozwiązując je o 11 procent szybciej. Nie było znaczących różnic u czterech ochotników, ale ich poziom natlenienia był dość wysoki na początku badania.

Dodaj komentarz