Niepokojące odkrycie! Wysokie ciśnienie krwi może doprowadzić do…

Wysokie ciśnienie krwi i cukrzyca typu 2 są niebezpieczne dla mózgu i negatywnie wpływają na zdolności poznawcze, takie jak myślenie i pamięć. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Oxford University, którzy opublikowali wyniki prac naukowych w czasopiśmie „Nature Communications”.

Eksperci przeanalizowali dane uzyskane z rezonansu magnetycznego 22 tysięcy uczestników długoterminowego badania przeprowadzonego przez brytyjski Biobank. Umożliwiło im to śledzenie zmian w istocie szarej i białej mózgu, biorąc pod uwagę czynniki kliniczne, demograficzne i poznawcze. Okazało się, że czynniki ryzyka związane z ukrwieniem wpływają na objętość rdzenia w okolicy czołowo-ciemieniowej, a także integralność istoty białej (wiązki aksonów) między regionami.

Okazało się, że u uczestników w wieku od 44 do 70 lat wyższe ciśnienie tętnicze wiązało się z zaburzeniami funkcji poznawczych. Jednak korelacji tej nie stwierdzono u osób powyżej 70 roku życia. Pięć procent ochotników cierpiało na cukrzycę typu 2, a obecność tej choroby była również czynnikiem pogorszenia pamięci i myślenia.

Jednocześnie naukowcy podkreślają, że utrata pamięci jest bardzo mała i nieporównywalna z tą obserwowaną w demencji. Jednak sam fakt takiego działania wskazuje na niewielkie uszkodzenie mózgu, które występuje w średnim wieku. Ważne jest, aby zapobiec temu pogorszeniu, aby nie doprowadzić do dalszego postępu.

Dodaj komentarz