Niedobór witaminy D zwiększa ryzyko schizofrenii

Niektóre badania sugerują, że istnieje związek między niskim poziomem witaminy D a ryzykiem rozwoju schizofrenii.

Według National Institute of Mental Health, schizofrenia jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności na całym świecie. Chorobę tę charakteryzują objawy takie jak halucynacje, urojenia i problemy poznawcze. Jak dotąd jednak naukowcy nie byli w stanie dowiedzieć się dokładnie, co powoduje ten stan. Biorąc to pod uwagę, zidentyfikowali pewne prawdopodobne czynniki ryzyka – takie jak obecność określonych zestawów genów lub ekspozycja na niektóre wirusy.

Ze względu na wcześniejsze badania sugerujące, że schizofrenia może być bardziej rozpowszechniona w regionach o mniejszym nasłonecznieniu, niektórzy naukowcy postawili hipotezę, że niedobór witaminy D może być czynnikiem ryzyka dla tego schorzenia.

Niedawne badania prowadzone przez zespoły naukowców z Aarhus University w Danii i University of Queensland w Brisbane w Australii wykazały, że noworodki o niskim poziomie witaminy D, są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia schizofrenii.

Wiele uwagi w badaniach nad schizofrenią skupiono na czynnikach modyfikujących we wczesnym okresie życia, których celem było zmniejszenie ciężaru tej choroby. Wcześniejsze badania wskazały na zwiększone ryzyko schizofrenii związane z urodzeniem w zimie lub wiosną i życiem w kraju o dużej szerokości geograficznej, takim jak Dania – mówi główny autor badań prof. John McGrath.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Scientific Reports, autorzy raportu stwierdzili, że niedobór witaminy D u noworodków, może odpowiadać za około 8 procent wszystkich przypadków schizofrenii w Danii.

44-procentowy wzrost ryzyka

W nowym badaniu oceniono dane zebrane od 2602 osób w Danii. Naukowcy przeanalizowali poziomy witaminy D w próbkach krwi od niemowląt urodzonych w Danii w latach 1981-2000, u których w późniejszym etapie życia zdiagnozowano schizofrenię Prof. McGrath i jego zespół porównali te próbki z danymi pochodzącymi od osób bez schizofrenii.

Zespół odkrył, że osoby z niedoborem witaminy D, miały o 44 procent wyższe ryzyko zachorowania na schizofrenię w późniejszym etapie życia. Niedobór u noworodków może odpowiadać za około 8 procent wszystkich diagnoz schizofrenii w Danii.

Postawiliśmy hipotezę, że u podstaw tego ryzyka, może leżeć niski poziom witaminy D u kobiet w ciąży, który jest spowodowany brakiem ekspozycji na słońce w miesiącach zimowych i badaliśmy związek między niedoborem witaminy D a ryzykiem wystąpienia schizofrenii – wyjaśnia prof. McGrath.

Jak twierdzi, zapobieganie niedoborom witaminy D u kobiet w ciąży, może także zapobiegać późniejszemu ryzyku schizofrenii u dzieci.

Według prof. McGratha: Ponieważ rozwijający się płód jest całkowicie uzależniony od matczynych zapasów witaminy D, nasze odkrycia sugerują, że zapewnienie kobietom w ciąży odpowiedniego poziomu witaminy D, może skutkować zapobieganiem niektórym przypadkom schizofrenii.

W przyszłości naukowcy zamierzają zorganizować badanie kliniczne oceniające, czy podawanie witaminy D kobietom w ciąży, może skutecznie chronić dzieci przed narażeniem na zaburzenia neurorozwojowe.

Następnym krokiem będzie przeprowadzenie randomizowanych badań klinicznych z zastosowaniem suplementów witaminy D u kobiet w ciąży, które mają niedobór witaminy D, w celu zbadania ich wpływu na rozwój mózgu dziecka i ryzyko rozwoju zaburzeń neurorozwojowych, takich jak autyzm i schizofrenia – mówi prof. McGrath.

Dodaj komentarz