Naukowcy zidentyfikowali trzy nowe podtypy depresji

Wykorzystując nowoczesne techniki obrazowania mózgu, naukowcy odkryli trzy nowe podtypy depresji. Odkrycia te mogą pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego niektóre rodzaje depresji nie reagują dobrze na leki.

Według ostatnich szacunków, depresja dotyka ponad 300 milionów ludzi na całym świecie. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) to najczęściej przepisywane leki na depresję. Działają poprzez zwiększenie poziomu „hormonu szczęścia” w mózgu: serotoniny. Nowe badania mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego SSRI nie są w stanie w pełni poradzić sobie z niektórymi rodzajami depresji.

Mapowanie mózgu w depresji

Zespół kierowany przez prof. Kenji Doya z działu obliczeń neuronowych w Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) w Japonii, zidentyfikował trzy nowe podtypy depresji. Badacze przeanalizowali dane kliniczne 134 uczestników badania, z których połowa była niedawno zdiagnozowana z powodu depresji. Korzystając z ankiet i badań krwi, naukowcy zgromadzili informacje na temat historii życia uczestników, ich zdrowia psychicznego, wzorców snu i innych potencjalnych przyczyn stresu w ich życiu. Badacze wykorzystali również funkcjonalne skanery MRI do badania aktywności mózgu uczestników, umożliwiając mapowanie 78 obszarów mózgu i badanie połączeń między tymi obszarami.

Doya opracował nową metodę statystyczną, która umożliwiła naukowcom rozbicie ponad 3 tys. mierzalnych funkcji w pięć klastrów danych. Mierzalne cechy obejmowały częstość występowania urazów u dzieci i początkowe natężenie fazy epizodu depresyjnego.

Lekooporna depresja

Spośród tych pięciu klastrów danych, trzy odpowiadały różnym podtypom depresji. Obrazowanie mózgu ujawniło, że funkcjonalna łączność różnych obszarów mózgu, które były połączone z zakrętem kątowym, przewidywała, czy SSRI skutecznie leczą depresję. Zakręt kątowy jest obszarem mózgu zajmującym się przetwarzaniem języka, liczb, poznania przestrzennego i uwagi.

Badanie wykazało, że jeden z zidentyfikowanych podtypów, który nie reagował na SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), był skorelowany z wysoką funkcjonalną łącznością, jak również z urazem zaznanym w dzieciństwie. Pozostałe dwa podtypy depresji, które dobrze reagowały na leki, charakteryzowały się niską podatnością mózgu i brakiem urazu w dzieciństwie.

To pierwsze badanie identyfikujące podtypy depresji na podstawie historii życia i danych MRI. Zapewnia obiecujący kierunek do dalszych badań, naukowcom badającym neurobiologiczne aspekty depresji – mówi prof. Doya.

Dodaj komentarz