Naukowcy zidentyfikowali główne czynniki hamujące starzenie się mózgu

Naukowcy z University of Alberta w Kanadzie, zidentyfikowali główne czynniki hamujące starzenie się mózgu i rozwój choroby Alzheimera u osób powyżej 55. roku życia.

Badacze wykazali, że centralny układ nerwowy starzeje się najwolniej u ludzi (najczęściej kobiet), którzy są wykształceni i zaangażowani w działania społeczne. Ponadto, tacy ludzie mają skłonność do uczenia się i rozwijania swoich umiejętności, w tym korzystania z komputera i nauki drugiego języka.

Dobra pamięć u osób w wieku 55-75 lat, była również powiązana z niską częstością akcji serca, prawidłowym wskaźnikiem masy ciała i większą zdolnością do samoopieki. U osób, które wykazywały niską aktywność poznawczą, miały wysokie tętno, nie dbały o siebie i nie angażowały się w działalność społeczną, zaobserwowano znaczącą utratę pamięci i zdolności koncentracji.

Wyniki tych prac mogą pomóc w opracowaniu zaleceń dotyczących zapobiegania chorobom starczym mózgu.

Dodaj komentarz