Naukowcy: Zastrzyki sterydowe nasilają objawy choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego

Jak donosi Medical Xpress: zastrzyki z kortykosteroidów nasilają objawy choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że zastrzyki steroidowe, tradycyjnie stosowane przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, mogą nasilać objawy choroby. Wyniki dwóch artykułów na ten temat zostały zaprezentowane na dorocznym spotkaniu Radiological Society of North America (RSNA), krótko opisanym przez Medical Xpress.

Oba badania przeprowadzono na próbie pacjentów z The Osteoarthritis Initiative z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, obserwowanych przez 14 lat.

W pierwszym badaniu naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, przyjrzeli się 210 uczestnikom, z których 70 otrzymało zastrzyki, oraz grupie kontrolnej 140 osób. Spośród 70 pacjentów, którzy otrzymali preparaty dostawowe, 44 otrzymało kortykosteroidy, a 26 otrzymało kwas hialuronowy. Uczestnicy przeszli MRI w momencie wstrzyknięcia, dwa lata przed i po.

Autorzy stwierdzili, że iniekcje kortykosteroidów do stawu kolanowego, były istotnie związane z progresją choroby zwyrodnieniowej stawów, zwłaszcza w obrębie łąkotki bocznej, chrząstki bocznej i przyśrodkowej. Podobnej korelacji nie zaobserwowano po wprowadzeniu kwasu hialuronowego: w porównaniu z grupą kontrolną zaobserwowano zmniejszenie progresji choroby zwyrodnieniowej stawów, zwłaszcza uszkodzenia szpiku kostnego.

W drugim badaniu naukowcy z Rosalind Franklin University of Medicine and Science Chicago Medical School, porównali postęp choroby zwyrodnieniowej stawów u pacjentów, którzy otrzymali zastrzyki z kortykosteroidu i kwasu hialuronowego na zdjęciu rentgenowskim.

Zespół wybrał grupę 150 pacjentów, w tym 50 pacjentów, którzy otrzymali zastrzyki z kortykosteroidów, 50, którzy otrzymali zastrzyki z kwasu hialuronowego i 50, którym nie wstrzykiwano żadnych leków w okresie 36 miesięcy.

W porównaniu z pacjentami, którzy otrzymywali kwas hialuronowy we wstrzyknięciu lub nie otrzymywali żadnego leczenia, pacjenci, którym wstrzykiwano kortykosteroidy, byli znacznie bardziej narażeni na progresję choroby zwyrodnieniowej stawów, w tym zwężenie szpary stawowejprzyśrodkowej, co jest oznaką choroby.

Dodaj komentarz