Naukowcy: Zastraszanie przez rodzeństwo zwiększa ryzyko depresji

Bycie regularnie zastraszanym przez rodzeństwo w dzieciństwie, zwiększa ryzyko zachorowania na depresję w życiu dorosłym – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez University of Oxford.

Naukowcy przebadali około 7 tysięcy dzieci w wieku 12 lat. Podczas badania dzieci były pytane czy doświadczyły w swoim życiu przykrości ze strony rodzeństwa – bicia, wyzywania, zastraszania lub ignorowania. Uczestnicy byli następnie obserwowani do ukończenia 18. roku życia i monitorowano ich stan psychiczny. Poprzednie badania wykazały, że dzieci, które były ofiarami przemocy wśród rówieśników, były bardziej podatne na depresję, stany lękowe i poczucie krzywdy. Badanie to jest pierwszym, w którym przyjrzano się wpływowi zastraszania dzieci przez siostry lub braci na wystąpienie problemów psychicznych we wczesnej dorosłości.

Podczas badania, naukowcy z trzech brytyjskich Uniwersytetów –   University of Oxford, Warwick and Bristol i University College London, wysłali kwestionariusze do tysięcy rodzin 12-letnich dzieci w latach 2003-2004 i ponownie skontaktowali się z nimi sześć lat później w celu oceny ich zdrowia psychicznego.

W ankiecie zwrócono się do dzieci z zapytaniem:

Czy twój brat lub siostra próbuje cię zdenerwować mówiąc przykre lub bolesne rzeczy, albo całkowicie ignoruje cię, uderza, kopie, popycha, rzuca się na ciebie, kłamie lub tworzy nieprawdziwe historie na twój temat?

Większość dzieci przyznała, że nie doświadczyła zastraszania ze strony rodzeństwa. Spośród tych, którzy przyznali się do bycia źle traktowanym przez siostry lub braci, 6,4% osób miało w wieku 18 lat klinicznie zdiagnozowaną depresję. 9,3% cierpiało na stany lękowe, a 7,6% w ciągu ostatniego roku się okaleczało.

Ofiary najczęściej zaczęły doświadczać przemocy ze strony rodzeństwa w wieku 8 lat. Sprawcami przemocy byli przeważnie starsi bracia. Ofiarami przemocy częściej bywały dziewczynki niż chłopcy, szczególnie w rodzinach, w których było 3 lub więcej dzieci.

Autorzy badań apelują do rodziców, aby baczniej obserwowali swoje dzieci, zanim dojdzie do niepokojących symptomów choroby.

Dodaj komentarz